Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Görögkatolikus hitoktatás a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

 

 

 

A Nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában a görögkatolikus hitoktatás mind a nyolc évfolyamon heti két órában történik. Erre a felelősségteljes feladatra már második éve Bárányné Petró Andrea kapott megbízást.

 

A Magyarországi Görögkatolikus Metropólia megújult hittankönyveinek segítségével kis csoportokban, a személyes kapcsolatokra nagy hangsúlyt fektetve, családias légkörben ismerhetik meg a gyerekek Jézus Krisztus életét, tanítását, a keresztény értékeket, görögkatolikus egyházunk hagyományainak sajátosságait, szertartásaink szépségét.

Erre az iskolában a kijelölt keddi napokon nyílik lehetőség, amikor Gánicz Endre parókus atya Szent Liturgiát illetve imaórát vezet a gyerekeknek és a pedagógusoknak.

A görögkatolikus hitoktatásnak nem kizárólagos célja a tárgyi ismeretek átadása, hiszen az elsődleges cél az Istennel való személyes kapcsolat kiépítése. Emellett szeretnénk, ha a gyermekek a keresztény értékrend megismerésével és elsajátításával olyan biztos alaphoz és hitbeli tudáshoz jutnának, amelyre később, az iskolából kikerülve is építhetik az életüket. Fontosnak tartjuk, hogy az ide járó gyerekek aktív tagjaivá váljanak a közösségünknek, ezért lehetőséget biztosítunk templomlátogatásra, az egyházközségi rendezvényeinken való részvételre, amelyen Parókiánk többi tagjával is találkozhatnak. Segítséget biztosítunk a felkészülésben azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének a szentségekben részesülni.

Hittanóráinkon – szem előtt tartva a korosztályok sajátosságait – nagy hangsúlyt helyezünk a Szentírás megismerésére. A tanév során az ünnepekre való felkészülés által (Húsvét, Karácsony, Pünkösd) biztosítunk alapot a gyerekeknek a liturgikus év megélésére. Görögkatolikus Egyházunk nagyon gazdag dallamvilággal és szimbólumrendszerrel rendelkezik, így óráinkon ezek megismertetésére is sor kerül.

 

A görögkatolikus hittanórákon végzett közös munkával is az iskolai hitélet elmélyítéséhez szeretnénk hozzájárulni.

 

A görögkatolikus nyírteleki hívek számára nagy esemény és megtiszteltetés volt Szocska  A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök látogatása , amelynek során  betekinthetett az iskolai életbe is. Maxa Georgina 7.osztályos tanulónk  pedig  élete egyik legmeghatározóbb eseményét élhette meg , amikor is a püspöki liturgia során  megkeresztelkedett. A püspök atyától ajándékba kapott ikon  és kereszt ( amelyet nagy örömmel mutatott meg nekünk ) örökké tanúja lesz a napnak Gina számára.

 

                                                       Bárányné Petró Andrea hitoktató és Horváth-Bócsi Irén int.vez.