Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Kápolna szentelés a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

 

 

Szent Anna-kápolnát áldott meg Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szeptember 18-án, a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola épületében. A korábban tanteremként funkcionáló helyiség meghitt, az elcsöndesedés szigetévé — Kiss Tibor iskolalelkész megfogalmazása szerint — az iskola szívévé vált. Az ünnepélyes megáldáson a település polgármestere, Szekeres József is részt vett.
A kápolnában az első szentmisét Palánki Ferenc püspök atya mutatta be, és áldotta meg a szent helyet és az iskola közösségéta. A szentmisén dr. Gánicz Endre biblikus professzor is részt vett, a település görögkatolikus felekezetének képviselőjeként.

Kiss Tibor atya köszöntő gondolataiban az ember teremtésére emlékeztetett, amelyben Isten a Lelkével adott életet az embernek. Azzal, hogy két évvel ezelőtt a nyírtelki általános iskola egyházi fenntartásba került, most pedig kápolnával gazdagodott, a lelkét kapta meg az intézmény, spirituális élettel lett teli, hiszen a kápolna az Eucharisztia jelenlétével egy katolikus iskolának a szívét-lelkét, az életet jelenti.

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise homíliájában a napi evangéliumról tanított. „Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták” (vö. Lk 7,31-35) — kezdte gondolatait a püspök atya, amely arra szólít fel bennünket megkeresztelt embereket, Isten fiait, hogy az Ő bölcsességét az életünkkel kell, hogy igazoljuk. Ezt hirdetik a katolikus iskolák is, ahol a diákok istengyermekségben, jó ragaszkodásban formálódnak azáltal, hogy növekednek korban, kedvességben és bölcsességben Isten és az emberek előtt.

Mindig voltak és lesznek is elégedetlenkedők, vannak, akiknek soha semmi nem jó, mint ahogy azt az evangéliumból is olvashatjuk. Így nem volt elég számukra Keresztelő János sem, aki aszketikus önmegtagadó, böjtölő életet élt. Azt mondták rá, hogy „ördöge van”, megszállottnak tartották, ugyanakkor Jézusról pedig — aki együtt étkezett azokkal, akik meghívták őt, és a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta —, azt híresztelték, hogy „falánk és borissza ember”.

Van, akinek semmi nem jó. De Isten bölcsességét gyermekei igazolják, vagyis nekünk olyan gyermekekké kell lennünk, akiknek minden jó — fogalmazott a főpásztor. — Bármi történik velünk, ha nehézség ér bennünket, kitartunk a jó és az igazság mellett minden áron, megálljuk a helyünket az életben. Képesek leszünk a legnagyobb áldozatot meghozni a szeretteinkért, mert nem magunkban bízunk, hanem Isten bölcsességében, amely szeretetében nyilvánul meg.
A mi hitünk középpontja Jézus Krisztus, aki eljött a világra, közösséget vállalt velünk, végtelen szeretetét bemutatva meghalt értünk a kereszten, és feltámadt.

Jézus Krisztus egész életét odaadta, végigjárta a szeretet útját, ezzel példát adott nekünk, hogy mi is járjuk végig ezt az utat. Ha áldozatot vállalunk embertársainkért, ha megtaláljuk hivatásunkat, azt az utat, amit ő jelölt ki számunkra, akkor a szeretet útján fogunk járni. Mert az ember az egyetlen olyan létező, aki a földön él, de nyitott az isteni világra is — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

„Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való” (Mt 4,4) - hangzik az iskola ez évi mottója. A szentmise után Horváth-Bócsi Irén igazgató mondott köszönetet a fenntartónak a kápolna kialakításáért, valamint Béres Ferencnek a munkájáért, aki a kápolna bútorzatát készítette. „Szolgáljon arra a Szent Anna-iskolakápolna, hogy az iskola közössége a falai között lélekben megerősödve, lelki táplálékkal gazdagodva járja együtt a szeretet útját — fogalmazott az igazgatónő.
Az ünnepség szeretetvendégségen kötetlen beszélgetéssel folyatódott.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Fotó: Ésik Attila
https://www.irista.com/gallery/2yojf3nmci28