Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Lelki nap négy testvérintézmény részvételével Nyírteleken

 

 

2019. 04. 08-án pedagógus lelki napon vettünk részt Nyírteleken a Szent Anna templomban. Vendégeink -társintézményeinkből - Geszterédről , Fülöpről, Ajakról, Nyírbátorból érkeztek. Megtisztelt minket jelenlétével a fenntartó részéről Molnár Katalin EKIF Főigazgató Asszony. Az előadónk , dr Tomka Ferenc nyugalmazott egyetemi tanár , plébános Budapestről érkezett .

A közös lelkinap-  Törő András geszterédi igazgató úr kezdeményezésére -  immár másodszor került megrendezésre . Együtt készültünk Húsvét ünnepére , a feltámadás örömteli eseményére. Nagy örömmel vártuk s fogadtuk vendégeinket .

A nap központi része az elmélkedés –lelkigyakorlat volt .

Dr. Tomka Ferenc  katolikus lelkipásztor, egyetemi tanár, gyakorlati teológia professzora előadásában  az alábbi három témakört tárta fel a pedagógusok számára, amelyeknek főbb kérdései a következők voltak:

  1. A pedagógus, mint Istenkereső ember :

- Mit jelent az egyház által újonnan átvett iskolában kereszténynek lenni? Hogyan élheti meg egy "nem hívő", kereső ember egy katolikus iskolában a keresztény hittel való találkozást?

  1. A kereszthordozás és a pedagógus hivatás :

- Mit jelent napjainkban pedagógusként keresztet, "terhet" hordozni? Miben rejlik a "kereszthordozás" titka?

  1. A Katolikus Egyház a média tükrében : A Katolikus Egyház és Ferenc pápa napjainkban gyakran áll az egyes médiai felületeken kereszttűzben. Mi lehet az oka, hogy az emberi társadalmat érintő nagy problémák " vitatói"(homoszexualitás és pedofilia, mint gyermekbántalmazás, abortusz, eutanázia) főként a Katolikus Egyházat állítja pellengérre. Miért érheti ennyi vád Ferenc pápát? Hogyan győződjünk meg a ezen hírek hitelességéről?

Professzor úr az előadott  témakörökben számos általa írt könyvet mutatott be a hallgatóság számára.

A felemelő, elgondolkodtató, léleképítő délelőttöt a közös ebéd követte, majd Szlovenszki Lászlóné ikonkiállítását tekinthettük meg intézményünk aulájában.

Köszönet a szervezésért , a lelkinap lehetőségének megteremtéséért Kiss Tibor plébánosnak és Horváth –Bócsi Irén intézményvezetőnek.

Lakatos Marianna
hittanár