Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Vízkereszt ünnepe és házszentelés intézményünkben (alsó tagozat)

 

"Békesség e háznak és minden lakójának! A mi Urunk Jézus
Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje
legyen mindnyájatokkal!"
Ezekkel a szavakkal kezdődött meg a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola alsó tagozatának 
házszentelése. Kiss Tibor iskolalelkész szentelt vízzel hintette meg a termeket, majd közösen imádkoztunk a gyerekekkel, Isten áldását kérve az életükre. A néphagyomány szerint a ház megszentelésének gonosz űző szerepe is van, ezáltal távoznak ugyanis az ártó szellemek. A házszenteléskor Jézus egyháza által viszonozza a napkeleti bölcsek, egyben a hívek látogatását. A közös imádság és áldás segítsen bennünket abban, hogy embertársainkat Istennek tetszően tudjuk szolgálni.