Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Álláshirdetés

                                                                   

A nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola

pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanévtől

ének-zene – magyar szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye:

 • Szent Anna Katolikus Általános Iskola (4461 Nyírtelek, Petőfi utca 42.)

A munkaviszony kezdete:

 • 2019.szeptember 01.

Foglalkoztatás jellege:

 • határozatlan idejű, teljes munkaidő (3 hónap próbaidővel)

Pályázati feltételek:

 • főiskolai végzettség
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító okirat másolata
 • munkaviszonyt igazoló dokumentumok
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a munkaszerződés megkötéséig az erkölcsi bizonyítvány pótolható)

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2019. augusztus 21. (szerda)

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton vagy személyesen:
 • Szent Anna Katolikus Általános Iskola

4461 Nyírtelek, Petőfi utca 42.

 • elektronikus úton: nyirtelekialtalanosiskola@gmail.com

Az állásinterjú időpontja:

 • 2019. augusztus 22. (csütörtök) 10.00

Információ telefonon:

 • Horváth-Bócsi Irén intézményvezetőnél (0630/4754523 vagy 0630/4754519)

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2019. augusztus 22. (csütörtök)

Templombúcsú Szent Anna tiszteletére

                                                                 „ Szent Anna asszony, az áldott Szűz anyja, kérünk:

                                                                     légy és maradj mindenkor pártfogónk Istennél!

 

Szent Anna tiszteletére a templombúcsút Nyírteleken az idei évben július 27-én tartottuk. Az ünnepi szentmisét Csordás Gábor a Budapesti Központi Szeminárium prefektusa főcelebrálásával, Gánicz Endre a nyírteleki görögkatolikus egyházközség parókusa, és Kiss Tibor c. kanokok nyírteleki plébános mutatta be.

A Szent Anna tiszteletére szentelt templom búcsúünnepén, Szent Anna és Szent Joachim, a Boldogságos Szűz Mária szüleire emlékeztek az ünnepi szentmisében a nyírteleki egyházközség hívei. A megjelenteket a Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákjai verssel köszöntötték. Az osztályok képviselői   immár második éve vesznek részt tanáraikkal ,valamint az iskola zászlójával  is képviselve egyházi intézményünket,  védőszentünk  ünnepén. Az ünnepi szentmisét jelenlétével megtisztelete dr Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Nyírtelek Város polgármestere Szekeres József és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye katolikus iskoláinak meghívott intézményvezetői.

Csordás Gábor prefektus szentbeszédében Szent Annáról és Szent Joachimról a Boldogságos Szűz Mária szüleiről emlékezett. Felhívta beszédében a figyelmet a lényeges és lényegtelen célok, feladatok megkülönböztetésére az életünkben. Amennyiben erre képtelenek vagyunk, bizony előfordul, hogy az élet, a Mennyei Atya gondviselő szeretete parancsol megállást a gondolkodásra, esetleg az egészségi állapot romlása által az élet fontos dolgainak átértékelésére. Értékeljük át mi érték számunkra, még egy emelet a házunk felett, vagy élvezeti cikkek gyűjtése, vagy a családunk tagjainak meghitt együttléte, szeretete, amelyre az unokák is szívesen emlékeznek vissza. Mindehhez azonban „látó szemekre” van szükségünk, amilyen Szent Anna és Szent Joachimnak volt, akik bizalommal  fordultak Istenhez és kitartóak voltak imádságukban nehéz életükön át, s érte megkapták életük legnagyobb ajándékát, a Boldogságos Szűz Máriát, Megváltónk Édesanyját. Beszédét   úgy zárta a prefektus : „ Kérjünk mi is ilyen látó szemeket imádságainkban! „

Az ünnepi szentmise végén ,a körmenet  megelőzően , Kiss Tibor plébános átnyújtotta Horváth-Bócsi Irénnek ,  a Szent Anna Katolikus Általános Iskola intézményvezetőjének Őszentsége Ferenc pápa Apostoli Áldását 50. születésnapja alkalmából.

Ezután Csordás Gábor részesítette áldásban a nagyszülőket, a templom védőszentjének ünnepén hagyományokhoz híven. Az ünnepet szentségi körmenet és áldás zárta.

 

                                                                                                    Lakatos Marianna

                                                                                                           hittanár

 

Élménypedagógia – varázslatos kísérletek a nyári táborban

 

„ … Ezüstöt csináltam , savval és lúggal  kísérleteztem  , sokat tanultam. Érdekes volt látni , hogy a   magnézium nagyon fényesen ég , a hidrogén pukkan , ha meggyullad . Nagyon szerettem ezt a tábort! Köszönöm a lehetőséget ! „  - részlet az egyik táborozó élménybeszámolójából.

A Nyíregyházi Egyetem szervezésében 2019. február hónaptól intézményünk  részt 2 éven keresztül  vesz az EFOP- 3.3.6-17. „Természettudományos élménypedagógia programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése” című pályázatban, mely során eddig kilenc alkalommal jártunk a diákokkal a Nyíregyházán kialakított természettudományi bemutató- és oktatóhelyen- az „ Élménycentrumban „ . Az új ismeretekre vágyó gyerekek gyakorlati tapasztalatokra tehettek   szert biológia, kémia, fizika és matematika tantárgyakból. A foglalkozásokon kéthetente 90 perces időtartamban vettek  részt diákjaink Nyíregyházán.

Ezen pályázat keretein belül 2019. július 08-12-ig a Szent Anna Katolikus Általános Iskola tanulói számára  egy ún. „ Tudományos  Hét „ elnevezésű nyári tábort  szerveztünk  kémia tantárgyból. A tábor alatt a diákokat busz szállította a Nyíregyházi Egyetemre- a megvalósítás helyszínére. . A Környezettudományi Intézet Kémia Intézeti Tanszék kémiai laboratóriumaiban a  délelőtti foglalkozásokon  interaktív eszközökkel tanulhattak:  10 fős csoportokban különböző, érdekes kémiai anyagvizsgálatokat végezhettek  el a nebulók. Az egyetem által biztosított laboratórium eszközei, anyagai és berendezései felettébb érdekesnek –izgalmasnak bizonyultak  a 20  fő felső tagozatos tanulónk számára. A tábor során olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tettek  szert iskolánk szorgalmas diákjai a nyári szünetben, mely a jövőjükre nézve kulcsfontosságú lépés lehet.

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola pályázati koordinátora:

                   Szilágyiné Beregszászi Erzsébet, kísérő pedagógus: Judikné Lukács Enikő.

 

 

A 2019-ben ballagó nyolcadik osztályosok tablója és névsora.

8.a
osztályfőnök: Miklósné Kinyik Éva

Ádám Krisztina
Berndt Zoltán
Bondár Zsófia
Büscsei Alexandra
Csonka Dóra
Dankó Tamás Géza
Greskó Martin Gábor
Izsó Richárd
Jurás Marcell Szabolcs
Kovács Tamás Zsolt
Mocsár Ildikó
Nagy Máté
Papp Leila
Poczkodi Józef Márk
Pribék Géza
Szikora Roland
Vajda Gábor
Vilecz Emese
Veres Szabolcs

8.b
osztályfőnök: Judikné Lukács Enikő

Auer Vivien
Bátori Orsolya
Baktai Milán
Batta Zsolt
Bélteczki Gergő
Boros Annabella
Jászai Máté
Kóka József
Kóka Ivett Melissza

Kovács Ramóna
Márföldi Zsuzsanna
Maxa Márk
Nagy Tibor
Novák Márk
Novák Péter
Reha Balázs
Ugocsa Fanni
Ujvári Dávid

 

 

Tanévzáró a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

 

A 2018-2019-es tanév lezárásaként, a hagyományokat követve, elbúcsúztattuk a ballagó osztályokat (8.a; 8.b) és értékeltük az idei tanévet.

Egy jól ismert varázsszóra, a KÖSZÖNÖMRE fűztük fel az ünnepi műsor menetét. Koncz Zsuzsa régi, de örök értékeket felvonultató slágerének mély gondolatai a szívünkig jutottak.

„Köszönöm, hogy segítettél,

a bajban nem feledtél.

Köszönöm, hogy megérezted

szükségem van rád.”

A hetedikesek búcsú gondolatait és az elhangzott versek mondanivalóját, reméljük, tarisznyájukkal együtt megőrzik végzős diákjaink.

Megható pillanatként él bennünk, amikor az osztályfőnökök(Miklósné Kinyik Éva 8.a, Judikné Lukács Enikő 8.b) és a ballagók a levegőbe engedték léggömbjeiket, ezzel szimbolizálva, hogy nyolc év után kirepülnek anyaiskolájukból.

A ballagók nevében köszönő szavak és lélekemelő dallamok hangzottak el. Ezek a gondolatok, dalszövegek, ritmusok a tanítók, tanárok, diáktársak és a szülők fontos, áldozatos munkáját emelték ki.

„Köszönöm, hogy erőt adtál,

bánatomban vígasztaltál.

Köszönöm, hogy hozzám mindig

türelmes voltál.”

A műsor következő részében, újabb pillanatként, zászlóátadásra és szalagtűzésre került sor.

Ezen verőfényes napon, nemcsak a végzősöktől búcsúztunk, hanem a másodikos kisdiákok vidám versével az idei tanévet is lezártuk.

Éves munkánk legfontosabb pillanatait, a sikereket és jövőbeli teendőinket szedte csokorba iskolánk igazgatónője, Horváth-Bócsi Irén. Az értékelést és jutalmazást követően, Kiss Tibor lelki vezető osztotta meg záró gondolatait a közönséggel. Ő a tanulás, a továbbtanulás fontosságát emelte ki. A virágokkal feldíszített udvar mellett lelkünk is díszbe öltözött és hittel felvértezve várjuk a következő tanévet.

„Köszönöm, hogy rám találtál

köszönöm, hogy velem voltál.

Köszönöm, hogy végül mégis

magamra hagytál.”

 

 

Baltighné Kozma Marianna

 

Fotó: Oravecz Attila