Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Dokumentumok

Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése alapvető jogként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog kiteljesítéseként, az információs társadalom fejlődését elősegítendő az Országgyűlés elfogadta az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt. E törvény célja, összhangban az adatvédelmi törvény 2005. június 1-jétől hatályos módosításával is, az, hogy meghatározza 
az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek elektronikus formában kötelesek a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat közzétenni.

A törvény szerint az elektronikus közzétételt az adatok internetes honlapon való hozzáférhetővé tételével kell teljesíteni, úgy, hogy a hozzáférés legyen ingyenes és anonim módon igénybe vehető.

 

országos adatbázis

Elérhetőség:

Szent Anna Katolikus Általános Iskola
cím: 4461 Nyírtelek, Petőfi utca 42. 
telefon: 06/30 475 4523 , 06/30 475 4519
E-mail cím: nyirtelekialtalanosiskola@gmail.com
Weboldal: http://nyirtelekiiskola.hu

Intézkedési terv a 2021/2022. tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

Szent Anna Katolikus Általános Iskola munkaterve 2021/2022. tanév

Házirend 2021

Szent Anna Katolikus Általános Iskola intézményi programterve 2021/2022. tanév

Adatkezelési tájékoztató

Pedagógiai program 2020

Szervezeti és Működési Szabályzat 2020

Közétételi lista 2021/2022.

Intézményi beszámoló 2020/2021. tanév

Tanítás előtti és utáni ima

Étkezés előtti és utáni ima

Nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 

Adatkezelési szabályzat

Intézményi elvárásrendszer

Idegen nyelvi mérés eredményei 2018

Kompetencia eredmények 2017

Idegen nyelvi mérés eredményei 2017.

Vezetői program 2017.

Vezetői program a Szent Anna Katolikus Általános Iskola intézményvezetői munkakör ellátására 2020.