Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Oktató-nevelő munka

Intézményünk: 8 évfolyamos általános iskola

Általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás

16 tanulócsoport, ebből 8 alsó tagozatos és 8 felső tagozatos csoport.
1-2. évfolyam iskolaotthonos forma
3-4. évfolyam tantárgycsoportos, napközis forma
5-6. évfolyam szakrendszerű oktatás, napközis forma
7-8. évfolyam szakrendszerű oktatás, napközis forma

1-2. évfolyam: Bevezető szakasz

Kötelező tanórai foglalkozások: 20 óra

Napközis foglalkozások: 22,5 óra

Választható tantárgyak:

Német, angol nyelv: heti 1 óra

Tehetséggondozó szakkörök:

Magyar

Matematika

Leány torna

Kosárlabda

Futball

3-4. évfolyam: Kezdő szakasz

Kötelező órák száma:

3. évfolyam: 20 óra

4. évfolyam: 22,5 óra

Választható tantárgyak:

Német, angol nyelv: heti 1 óra

Tehetséggondozó szakkörök:

Magyar

Matematika

Énekkar

Kosárlabda

Futball

 

5-8. évfolyam:

5-6. évfolyam: Alapozó szakasz

Kötelező óraszám: 22,5 óra

7-8. évfolyam: Fejlesztő szakasz

Kötelező óraszám: 25 óra

Minden napos testnevelés

Tehetséggondozó szakkörök:

Magyar

Magyar felvételi előkészítő

Matematika

Matematika felvételi előkészítő

Történelem

Természetismeret

Rajz

Informatika

Énekkar

Furulya

Kosárlabda

Futball

Modulok:

Hon- és népismeret

Informatikaoktatás:

1-8. évfolyamon tantárgyi órakeretben

Számítógépek száma:

Szaktanterem: 22 db

Könyvtár: 2 db

Titkárság: 2 db

Igazgatói szoba: 1 db

Tanári szoba: 2 db

Fejlesztő szoba: 1 db

Laptopok száma: db

Képzési specialitások:

Informatikaoktatás (tanórában 1-8. évfolyamon)

Idegen nyelv oktatás (1-3. évfolyamon választható tanóra keretben)

Képesség-kibontakoztató program

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

Kompetencia alapú oktatás 

Iskolánkról röviden

Iskolánkban 37 fő pedagógus dolgozik. 18 tanító foglalkozik az alsó tagozatos tanulókkal, a felső tagozatosokat 19 tanár tanítja. Az iskolai könyvtárban 1 fő látja el a mindennapi munkát.

Az intézményvezető közvetlen segítője 2 fő intézményvezető- helyettes és 1 fő iskolatitkár, akik közvetlen kapcsolatban állnak a gyerekekkel és a szülőkkel is.

Iskolánk tanulólétszáma általában 357 fő.

Tanulócsoportjaink száma: 16, évfolyamonként két párhuzamos osztály.

Átlagos osztálylétszám: 21 fő

A tanulók beilleszkedése az iskolai szokásrendbe általában nem okoz gondot.

Az intézmény szakos ellátottsága 100 %-os.

A pedagógusok továbbképzése folyamatos, nevelőtestületünk tagjai nyitottak az újra.