Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ- Szent Anna Katolikus Általános Iskola: megújult épületben, korszerű ismeretnyújtás

 

Intézményünk az utóbbi években sok változáson ment keresztül – a leglátványosabb  a külső szemlélők számára , hogy immár egy épületben oktatjuk az alsó-és felső tagozatos diákokat, amely többek között egységesebb nevelőtestületi munkát , szervezettebb oktatást/nevelést , a közösségi élet erősödését eredményezte mind a pedagógusok , mind pedig a diákok számára. Az intézmény Nyírtelek központi részén  , az Egészségház , a Szociális Szolgálató Központ és a Kastélykert Óvoda szomszédságában található . Így a védőnői, gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatás  könnyebben elérhetővé vált a diákok számára , valamint a Családsegítő Szolgálat szakembereivel is szoros együttműködés alakult ki. A tömegközlekedéssel iskolába járó tanulók közvetlenül az épület előtt szállhatnak fel és le a buszra – ezzel a legnagyobb biztonságot nyújtjuk számukra.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye , mint Fenntartó 2017. szeptember 1-től működteti felelős gazdaként az intézményt . A szakmaiságot a jól felkészült , stabil nevelőtestület garantálja  ( a pedagógusok nagy része több évtizede már ezen a munkahelyen dolgozik) , a működéshez /fejlesztéshez szükséges  eszközöket, anyagi hátteret , költségvetést a fenntartó Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye képviseletében Palánki Ferenc megyéspüspök úr biztosítja.

Még csak „kisgyermekek” vagyunk az Egyházmegye oktatási-nevelési intézményei körében , hiszen 5 év telt el csupán azóta , hogy a fenntartóváltás megtörtént . Viszont micsoda 5 év!

Visszatekintve az elmúlt fél évtizedre elmondható, hogy mintegy fél milliárd forintot  fordított az Egyházmegye iskolánk fejlesztésére , bővítésére – a diákok tanulási környezetének, osztálytermeinek berendezésére , módszertani –tanulást segítő, támogató eszközök vásárlásra. Mindezek következtében minden osztályterem interaktív táblával rendelkezik , kicserélődött az ebédlő bútorzata,  az első évfolyamosok új tanulói  padokat , szekrényeket , székeket kaptak . Kamerás megfigyelő rendszert építettünk ki a folyosókon , hangtechnikát vásároltunk az iskolai rendezvények színvonalas megszervezéséhez. Az épületen tetőszigetelési és érintésvédelmi munkálat zajlott, megtörtént a  fűtés korszerűsítése , a villamoshálózat teljes cseréje , új/korszerű lámpatestek kerültek felhelyezésre .

A legnagyobb volumenű fejlesztés/bővítés  - mintegy 440 millió Ft értékben -  az új tornaterem  és kiszolgáló helyiségeinek megépítése volt   ( öltözők, kazánház, szertár ) , amellyel egyidőben 4 új tanterem , csoportszobák és az iskolai kápolna  is kialakításra került.

 

Ez a beruházás-amelyet a Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye , mint fenntartó saját  forrásból finanszírozott , pályázati s egyéb támogatás nélkül – a legnagyobb álmunkat váltotta valóra : így vált  lehetővé , hogy egy épületben valósulhasson meg az 1-8 évfolyam oktatása /nevelése.

Megszületett egy új intézmény a régi épületben , de immár felújítva , bővítve  , ahol  korszerű eszközökkel felszerelve taníthatjuk /nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket.

A  tanév során  szervezett korábbi „Iskolába hívogató”   foglalkozásaink alkalmával már betekintést nyerhettek az érdeklődők intézményünk életébe.

Várjuk szeretettel leendő első osztályosaink szüleit a következő eseményre is:

  • március 24-én 9.00-tól bemutató órát tart a 4. osztályban Kiss Erika és Gál Fanni tanítónő , akik a következő tanévben az első évfolyamos kisdiákok pedagógusai lesznek.

 

Nevelőtestületünk tevékenysége során olyan iskola megteremtésén dolgozunk , amely az otthon biztonságát nyújtja , nyitott, kreativitásra ösztönző és jól érzi magát benne tanuló és pedagógus egyaránt . Ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket s ahol a diákok színes élményekre , használható tudásra / ismeretre tesznek szert.

Hitvallásunk, küldetésünk a Pedagógiai Programban van talán legkifejezőbben megfogalmazva :

„ Szent Anna ! Máriának szülője , Te vagy a példakép! / Kérj mennyben szent kegyelmet ,

  • Ha kéred megleszen-, / Hogy éljen minden gyermek szentül, erényesen ! „

 

„ Ez  a mi munkánk  és nem is kevés . „ – de együtt , a tanár –diák-szülő hármasának összefogásában és Isten kegyelme által,  nem lehetetlen.

 

                                                                         

                                                           Horváth-Bócsi Irén                                         

                                                                 intézményvezető