Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

" A jövő kapuit a fiatalok nyitják,de az idősek őrzik a kulcsát. .."

Isten közelségének megtapasztalása - ünnepi beszédében erre irányította a figyelmet 2021. július 25-én Böcskei László a nagyváradi római katolikus egyházmegye püspöke. Máriapócson , a Debrecen -Nyíregyházi Egyházmegye búcsúján, a "házigazda" Szocska A. Ábel , a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke volt , akinek Palánki Ferenc , a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke a közösség erejét kiemelve köszönte meg , hogy évről -évre "itthon érezhetik" magukat a római katolikusok a Nemzeti Kegyhelyen . Az egyházmegye búcsúján a találkozás öröme töltötte el a zarándokok szívét, akik között ott voltak a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestületének tagjai is.

Anna napi búcsú és körmenet

" Imádni az Istent és egymást szeretni... " - ezzel az idézettel és gondolattal zárta Jakus Ottó, a Nyíregyházi Plébánia papja szónoklatát a Szent Anna tiszteletére rendezett templombúcsún . A prédikáció vezérgondolata a bibliai" szent nagycsalád" szerepének fontossága köré épült: a nagyszülők, szülők és a gyerekek/unokák közösségéről.
Templomunk és iskolánk védőszentjének ünnepén a szentmisén és körmeneten a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete és diákjai is részt vettek. A vakáció közepén a találkozás örömével is szolgált az esemény.

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.” ( Móricz Zsigmond )

2021. június 17-én rendeztük meg iskolánk ünnepélyes tanévzáróját a Szent Anna templom kertjében. A hagyományokhoz híven a tanévzáró műsort a hetedik és a második évfolyam szervezte. Az ünnepség igeliturgiával  és Kiss Tibor címzetes  kanonok, iskolalelkész elmélkedésével  kezdődött. Ezután hallhattuk Lukács Henrietta, Papp Anita és Vajda Kitty 7. osztályos tanulók szavalatait. A vers szavai a beköszönő nyári pihenőt, szabadságot, vakációt üdvözölték. Iskolánk igazgatónője, Horváth-Bócsi Irén értékelte a mögöttünk álló tanévet, és jutalomban részesítette a tanév során kiváló eredményeket elért tanulókat. Kicsik és nagyok egyaránt nagy örömmel és büszkeséggel vették át a megérdemelt okleveleket és könyveket. Másodikos tanulóink, Szalanics Tibor és Csorba Boglárka  is boldog mosollyal szavalták el a vakációt váró verseket. Meghitt ünnepségünk közös imádsággal és a Himnusz éneklésével ért véget. Tartalmas nyári szünetet , vidám vakációt , jó pihenést kívánunk mindenkinek ! A szervezők nevében : Dancs Julianna pedagógus

 

A 2020/21-es tanévben jutalmazott ALSÓ TAGOZATOS diákok

 

Kiváló teljesítményt nyújtottak az első évfolyamon a következő tanulók:

1.a Barizs Dominik

      Berndt Máté

      Lovas István

1.b Ádi Norbert

      Bakó Bianka

       Kovács Linett

       Szabó Klaudia

Kitűnő tanulmányi munkájáért jutalmat kapoptt a 2. évfolyamon:

2.a Hudák Nándor

Kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért a következő tanulók részesültek díjazásban:

3.a  Boros Vivien nevelőtestületi dicséretben részesült

       Szalanics Tibor nevelőtestületi dicséretben részesült

       Tóth Krisztián nevelőtestületi dicséretben részesült

3.b  Fábián Fruzsina nevelőtestületi dicséretben részesült

       Mező Tamás nevelőtestületi dicséretben részesült

       Mészáros Ákos

4.b Mező Zsolt

      Nagy Zsombor nevelőtestületi dicséretben részesült

Jeles tanulmányi eredmény az alábbi tanulók értek el:

3.a Bessenyei Ádám

3.b Kondás Szabolcs

      Sebestyén Kinga

4.b Mokánszki Milán

 

A 2020/21-es tanévben jutalmazott FELSŐ TAGOZATOS diákok

 

Kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért nevelőtestületi dicséretben részesül:

5.a osztály

Mészáros Emma

Mokánszki Dóra

Lubiczki Barbara

Hudák Levente

Lengyel Szabolcs

5.b osztály

Bodnár Kristóf

Tóth Levente

6.a osztály

Dakó Dávid

6.b osztály

Mokánszki Roland

Sebestyén Jázmin

7.a osztály

Benő Kristóf

7.b osztály

Markovits Milán

Sárosi Panna

Kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért

7.b osztály

Vajda Kitti

Jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért

5.a osztály

Gdovin Boglárka

6.a osztály

Oszlánci-Márkos Balázs

6.b osztály

Hengsperger István

Kovács Szabolcs Roland

7.b osztály

Bessenyei Zsolt

 

„Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen„ ( Ady Endre)

Ez az  idézet is elhangzott  2021. június 11-én, a ballagás  napján tartott hálaadó szentmisén. A végzős diákok karjukon egy szál virággal, vállukon tarisznyával még utoljára körbejárták azokat a tantermeket, ahol annyi élménydús ,vidám és néha szomorkás pillanatot éltek át.Elbúcsúztak  társaiktól, akik ünnepi díszben sorfalat állva köszöntötték a nyolcadikosokat. A ballagtató hetedikesek beletették a tarisznyába az ilyenkor szokásos jelképes ajándékokat: az egy  forintost, hogy mindig legyen pénzük, egy névsort, hogy ne felejtsék el sok év múlva sem, kikkel „koptatták”  a padokat nyolc éven át  és iskolánk fotóját. A katolikus iskolából való ballagás azt is jelenti, hogy az ember megtanulta: át tud tenni Isten kezébe mindent, ami történik, így mindennek van értelme és a kitűzött célok visznek minket előre.

A Te Deum után búcsúzás következett.  Búcsúzott a hetedik évfolyam nevében  Molnár Míra 7.b és Lukács Henrietta 7.a osztályos tanulók , majd köszönetet mondtak a nyolcadikosok a tanáraiknak, szüleiknek ,osztályfőnöküknek.

A búcsúzókat képviselték Dakó Dorina 8.a , Bodnár Anita 8.a,Lakatos Tamara 8 a, Vida Emőke 8.b, Fazekas Bianka 8.b, Marsa Dorina 8.b. végzős diákok. dr. Bartovics Norbert ,Nyírtelek város jegyzője is elmondta útravaló gondolatait. Hallhattuk Horváth-Bócsi Irén , iskolánk intézményvezetőjének megható szavait, gondolatait. Később   a jutalomkönyvek és oklevelek ünnepélyes átadására került sor.  Pazár Csaba  a  Felsősóskút Örökségéért Alapítvány elnökségének nevében adta át  Lezsák Sándor ,a Magyar Országgyűlés Alelnöke által alapított „ Magyar József tanulmányi ösztöndíjat „ Mészáros Benedeknek és a Felsősóskút Örökségéért Alapítvány elismerését ,Fazekas Biankának. A Kiss Tibor által alapított „Szép és választékos beszédért” díjat ebben a tanévben   Dakó Dorina  8.a osztályos tanuló érdemelte ki. Ezután került sor az iskolazászló ünnepélyes átadására, amelyet hagyományosan a nyolcadik évfolyam adott át a hetedik évfolyam képviselői számára. 

Az ünnepség Himnusszal zárult.

 

 

A 2020/21-es tanévben a 8. évfolyam jutalmazott tanulók

 

Jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért:

Illés Beatrix  (8. a), Fazekas Bianka (8.b)

 

Kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért NEVELŐTESTÜLETI DÍCSÉRETBEN részesül:

 Dakó Dorina (8. a), Lakatos Tamara (8.a), Szalanics Réka (8.a), Mészáros Benedek (8.b), Vida Emőke (8. b)

 

 „Szép és választékos beszédért” Kiss Tibor plébános által alapított díjban részesül:

 Dakó Dorina (8.a)

 

Kiemelkedő sporteredményéért: 

Oláh Nikoletta (8a), Kovács Péter Krisztián (8. b)

 

A FELSŐSÓSKÚT ÖRÖKSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ELISMERÉSÉBEN RÉSZESÜLT:

Fazekas Bianka (8.b)

 

Nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért:

Mészáros Benedek (8.b)

 

Kiemelkedő tanulmányi munkájáért az „ÉV TANULÓJA” elismerésben részesül:

Illés Beatrix

 

A matematika tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredményeiért:

Illés Beatrix