Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Színházlátogatáson a "szentannások"

A járványügyi helyzet óta először vettek részt tanulóink bérletes előadás keretében a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásán. A régi klasszikus Misi Mókus most is elvarázsolta kalandjaival a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola tanulóit.

Köszönet a szervezésért a DÖK segítő tanárnak, Kántorné Kerülő Andreának.

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ- Szent Anna Katolikus Általános Iskola: megújult épületben, korszerű ismeretnyújtás

 

Intézményünk az utóbbi években sok változáson ment keresztül – a leglátványosabb  a külső szemlélők számára , hogy immár egy épületben oktatjuk az alsó-és felső tagozatos diákokat, amely többek között egységesebb nevelőtestületi munkát , szervezettebb oktatást/nevelést , a közösségi élet erősödését eredményezte mind a pedagógusok , mind pedig a diákok számára. Az intézmény Nyírtelek központi részén  , az Egészségház , a Szociális Szolgálató Központ és a Kastélykert Óvoda szomszédságában található . Így a védőnői, gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatás  könnyebben elérhetővé vált a diákok számára , valamint a Családsegítő Szolgálat szakembereivel is szoros együttműködés alakult ki. A tömegközlekedéssel iskolába járó tanulók közvetlenül az épület előtt szállhatnak fel és le a buszra – ezzel a legnagyobb biztonságot nyújtjuk számukra.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye , mint Fenntartó 2017. szeptember 1-től működteti felelős gazdaként az intézményt . A szakmaiságot a jól felkészült , stabil nevelőtestület garantálja  ( a pedagógusok nagy része több évtizede már ezen a munkahelyen dolgozik) , a működéshez /fejlesztéshez szükséges  eszközöket, anyagi hátteret , költségvetést a fenntartó Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye képviseletében Palánki Ferenc megyéspüspök úr biztosítja.

Még csak „kisgyermekek” vagyunk az Egyházmegye oktatási-nevelési intézményei körében , hiszen 5 év telt el csupán azóta , hogy a fenntartóváltás megtörtént . Viszont micsoda 5 év!

Visszatekintve az elmúlt fél évtizedre elmondható, hogy mintegy fél milliárd forintot  fordított az Egyházmegye iskolánk fejlesztésére , bővítésére – a diákok tanulási környezetének, osztálytermeinek berendezésére , módszertani –tanulást segítő, támogató eszközök vásárlásra. Mindezek következtében minden osztályterem interaktív táblával rendelkezik , kicserélődött az ebédlő bútorzata,  az első évfolyamosok új tanulói  padokat , szekrényeket , székeket kaptak . Kamerás megfigyelő rendszert építettünk ki a folyosókon , hangtechnikát vásároltunk az iskolai rendezvények színvonalas megszervezéséhez. Az épületen tetőszigetelési és érintésvédelmi munkálat zajlott, megtörtént a  fűtés korszerűsítése , a villamoshálózat teljes cseréje , új/korszerű lámpatestek kerültek felhelyezésre .

A legnagyobb volumenű fejlesztés/bővítés  - mintegy 440 millió Ft értékben -  az új tornaterem  és kiszolgáló helyiségeinek megépítése volt   ( öltözők, kazánház, szertár ) , amellyel egyidőben 4 új tanterem , csoportszobák és az iskolai kápolna  is kialakításra került.

 

Ez a beruházás-amelyet a Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye , mint fenntartó saját  forrásból finanszírozott , pályázati s egyéb támogatás nélkül – a legnagyobb álmunkat váltotta valóra : így vált  lehetővé , hogy egy épületben valósulhasson meg az 1-8 évfolyam oktatása /nevelése.

Megszületett egy új intézmény a régi épületben , de immár felújítva , bővítve  , ahol  korszerű eszközökkel felszerelve taníthatjuk /nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket.

A  tanév során  szervezett korábbi „Iskolába hívogató”   foglalkozásaink alkalmával már betekintést nyerhettek az érdeklődők intézményünk életébe.

Várjuk szeretettel leendő első osztályosaink szüleit a következő eseményre is:

  • március 24-én 9.00-tól bemutató órát tart a 4. osztályban Kiss Erika és Gál Fanni tanítónő , akik a következő tanévben az első évfolyamos kisdiákok pedagógusai lesznek.

 

Nevelőtestületünk tevékenysége során olyan iskola megteremtésén dolgozunk , amely az otthon biztonságát nyújtja , nyitott, kreativitásra ösztönző és jól érzi magát benne tanuló és pedagógus egyaránt . Ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket s ahol a diákok színes élményekre , használható tudásra / ismeretre tesznek szert.

Hitvallásunk, küldetésünk a Pedagógiai Programban van talán legkifejezőbben megfogalmazva :

„ Szent Anna ! Máriának szülője , Te vagy a példakép! / Kérj mennyben szent kegyelmet ,

  • Ha kéred megleszen-, / Hogy éljen minden gyermek szentül, erényesen ! „

 

„ Ez  a mi munkánk  és nem is kevés . „ – de együtt , a tanár –diák-szülő hármasának összefogásában és Isten kegyelme által,  nem lehetetlen.

 

                                                                         

                                                           Horváth-Bócsi Irén                                         

                                                                 intézményvezető

Március 15-ei vetélkedő a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben.”

/ Petőfi Sándor/

A Petőfi 200 emlékév tiszteletére iskolánkban különböző programokat, versenyeket szervezünk. Ennek az emléksorozatnak az egyik állomása a március 13-án megrendezett történelmi vetélkedő, melynek témája az 1848/49-es forradalom és szabadságharc volt. Petőfi Sándor a „márciusi ifjak” vezéreként az események egyik főszereplőjévé vált.  Március 15-én a magyar nemzet kokárdát tűzve tiszteleg azok előtt a hősök előtt, akik életüket áldozták a magyar hazáért. Ezen a délutánon a mi diákjaink is kokárdát tűztek és különböző feladatokon keresztül felelevenítették nemzeti ünnepünk legfontosabb eseményeit.  Változatos, érdekes feladatokon keresztül végigjárták a márciusi ifjak útját a Pilvax kávéháztól a budai börtönig, toborzó dalokat hallgattak, Petőfi verseket olvastak, énekeltek. Ezen kívül volt még történelmi totó, keresztrejtvény, s sok olyan feladat, ami érdekessé, jó hangulatúvá tette ezt a délutánt.

A vetélkedő legügyesebb csapatai a következők lettek:

1.helyezett: 6.a osztály: Gál Bence, Mokánszki Milán

2.helyezett: 5. a osztály: Boros Vivien, Hajzer Kristóf, Orosz Áron

3.helyezett: 7.a osztály: Mészáros Emma, Gdovin Boglárka, Mokánszki Dóra

Gratulálunk a nyertes csapatoknak!

Tereminé Horváth Ildikó
szervező pedagógus

"Csoda volt 48-ban, ...."

" Csoda volt 48-ban , amit megtett, hogy szabadon éljen tovább a nemzet. És a világ beszélt a csodáról.." Az 1848-as csodát a nyírteleki Királytelek Vigadó színpadán a Szent Anna Katolikus Általános Iskola 3.és 4.évfolyamos diákjai elevenítették meg. Köszönet a tanulóknak és a felkészítő tanároknak : Kiss Erikának, Gál Fanninak és Oszlánszki Patriknak, a színvonalas , méltóságteljes ünnepi megemlékezésért!

" A haza örök, ..."

" A haza örök , s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel , amely van , hanem az iránt is , amely lehet s lesz ." (Kossuth Lajos)
A nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola negyedik és harmadik évfolyamos tanulói ünnepi műsort adtak a Királytelek Vigadóban, amelynek a főpróbáját megtekintették az alsó tagozatos diákjaink iskolánk tornatermében.
Köszönet a műsor szerkesztéséért és színpadra állításáért Kiss Erika és Gál Fanni tanítónőnek.
 

Péter-Szabó Kíra: "Petőfivel harcoltam a szabadságért" című pályamű

Péter-Szabó Kíra 8.osztályos tanítványunk a Szent Imre Katolikus Gimnázium , Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola , Kollégium , Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola , a Szent Imre Katolikus Alapítvány , a Rákóczi Szövetség által szervezett PETŐFI 200 MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ novellaíró pályázatán " Petőfivel harcoltam a szabadságért " című pályaművével III. helyezést ért el. Gratulálunk Kírának és felkészítő tanárának , Serly Anikónak!

Jótékonysági bál 2023

„Elmúlt a vízkereszt, muzsikaszó hallik, fényes bálteremben a nép mulatozik.

Nagy a vigadalom, nincs itt hiányérzet húshagyó kedd vet majd a farsangnak véget.”

2023.február 18-án hosszú időszak után először tartottunk farsangi bált a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában. Az intézmény szülői közössége vette kezébe szervezést.  Az ötlettől a megvalósításig nem sok idő telt el , a jegyek hamar elfogytak –amit ezúton is köszönünk!

Az iskola ebédlője adott helyszínt a farsangi mulatozásnak, a talpalávalót Szlovenszki Csaba szolgáltatta. Az est háziasszonya a főszervező Tománé Deák Judit volt . A „szentannás” gyerekekből álló Hippodrom néptáncegyüttes nyitótáncával kezdődött a bál.  A csapat tagjai egyben  a Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is. Felkészítő tanáruk: Oszlánszki Patrik, akinek ezúton is köszönjük felkészítő munkáját.

A Nyíregy Selfie felajánlásában vidám, emlékezetes buli fotók készültek a résztvevők kérésére. Mészáros Attila pedig fotón/videón örökítette meg az est hangulatát –szintén felajánlásként.

A bál bevételéből az iskola tanulóközösségét és a gyermeknapi rendezvényt támogatja az SZMK.

A rendezvény sikeréhez az intézmény diákjainak a támogatásához az alábbi tombolafelajánlások járultak hozzá – köszönjük szépen !

 

Tombola felajánlások:

Dr. Fintor Gábor

Dr. Takács Anikó

Őrangyal Gyógyszertár

Aquarius Élmény-és Parkfürdő

Nyíregyházi Állatpark

Szaki-diszkont

Revive szépség- és alakformáló szalon

Vita-Mini

Vitamin Kuckó

Mini Kereskedés

Vojcsik  Júlia/ Virágdekor Júlia

Kovácsné Magos Andrea

Mokánszki Ágnes

Zajder Katalin

Majoros Attiláné

Szilvassy Klára

Kiss Erika

Vanyó Kristóf 3.a

Hanuszik Ábel 1.a

Sebestyén Kinga 5.b

Sebestyén Jázmin 8b

1a, 2a, 3a, 3b, 5a, 6a, 8a

Köszönjük továbbá minden kedves bálozónak, aki az est folyamán tett tombola felajánlást valamint azoknak is, akik  nevük  említését nem kérték a felajánlásuk során.

Köszönetet érdemelnek név szerint azok a szülők is, akik szívügyüknek tekintették a bál szervezését és a tervezéstől a dekoráláson át  , az ebédlő berendezésén keresztül a megvalósításig –sőt a másnapi teremrendezésig időt /energiát nem sajnálva helyt álltak .

Főszervező: Tománé Deák Judit. Akik segítették a munkában : Tilki Henrietta, Gálné Pásztor Andrea, Hajzer László Tiborné,  Hudákné Tóth Judit, Nagy Zoltánné, Sebestyén Zoltánné, Szabóné Kerékjártó Dia-valamint a férjek! Köszönet minden segítő kéznek!