Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Görögkatolikus hitoktatás a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

 

 

 

A Nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában a görögkatolikus hitoktatás mind a nyolc évfolyamon heti két órában történik. Erre a felelősségteljes feladatra már második éve Bárányné Petró Andrea kapott megbízást.

 

A Magyarországi Görögkatolikus Metropólia megújult hittankönyveinek segítségével kis csoportokban, a személyes kapcsolatokra nagy hangsúlyt fektetve, családias légkörben ismerhetik meg a gyerekek Jézus Krisztus életét, tanítását, a keresztény értékeket, görögkatolikus egyházunk hagyományainak sajátosságait, szertartásaink szépségét.

Erre az iskolában a kijelölt keddi napokon nyílik lehetőség, amikor Gánicz Endre parókus atya Szent Liturgiát illetve imaórát vezet a gyerekeknek és a pedagógusoknak.

A görögkatolikus hitoktatásnak nem kizárólagos célja a tárgyi ismeretek átadása, hiszen az elsődleges cél az Istennel való személyes kapcsolat kiépítése. Emellett szeretnénk, ha a gyermekek a keresztény értékrend megismerésével és elsajátításával olyan biztos alaphoz és hitbeli tudáshoz jutnának, amelyre később, az iskolából kikerülve is építhetik az életüket. Fontosnak tartjuk, hogy az ide járó gyerekek aktív tagjaivá váljanak a közösségünknek, ezért lehetőséget biztosítunk templomlátogatásra, az egyházközségi rendezvényeinken való részvételre, amelyen Parókiánk többi tagjával is találkozhatnak. Segítséget biztosítunk a felkészülésben azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének a szentségekben részesülni.

Hittanóráinkon – szem előtt tartva a korosztályok sajátosságait – nagy hangsúlyt helyezünk a Szentírás megismerésére. A tanév során az ünnepekre való felkészülés által (Húsvét, Karácsony, Pünkösd) biztosítunk alapot a gyerekeknek a liturgikus év megélésére. Görögkatolikus Egyházunk nagyon gazdag dallamvilággal és szimbólumrendszerrel rendelkezik, így óráinkon ezek megismertetésére is sor kerül.

 

A görögkatolikus hittanórákon végzett közös munkával is az iskolai hitélet elmélyítéséhez szeretnénk hozzájárulni.

 

A görögkatolikus nyírteleki hívek számára nagy esemény és megtiszteltetés volt Szocska  A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök látogatása , amelynek során  betekinthetett az iskolai életbe is. Maxa Georgina 7.osztályos tanulónk  pedig  élete egyik legmeghatározóbb eseményét élhette meg , amikor is a püspöki liturgia során  megkeresztelkedett. A püspök atyától ajándékba kapott ikon  és kereszt ( amelyet nagy örömmel mutatott meg nekünk ) örökké tanúja lesz a napnak Gina számára.

 

                                                       Bárányné Petró Andrea hitoktató és Horváth-Bócsi Irén int.vez.

 

 

Hittan

HITTAN Egyházi jogi személy Képviselő neve Képviselő elérhetősége
Római katolikus Római Katolikus Egyházközség
4461 Nyírtelek,
Szent István u. 125.

Kiss Tibor
római katolikus plébános

(lelki vezető)

Lakatos Marianna
hitoktató

Tomka Magdolna
segítő nővér

30/338 7480
tiboratya@citromail.hu
Görög katolikus Nyírteleki Görög Katolikus Egyházközség
4461 Nyírtelek,
Szent István u. 146.
 Gánicz Endre
görögkatolikus parókus
Bárányné Petró Andrea 
hitoktató

Facebook: Nyírteleki Görögkatolikus Parókia

42/433-522

ganicze@atanaz.hu

Református Nyírteleki Református Missziói Egyházközség
4461 Nyírtelek,
Tokaji út 38.

Szabó Pál
református lelkész

Gátiné Lubiczki Tünde
hitoktató

Szabó Pál

Telefon:
30/987-0677

Cím:
  4461 Nyírtelek
Tokaji út 38.

 

 email: 
nyirtelek@reformatus.hu

 

Evangélikus Filadelfia Evangélikus Egyházközség
4461 Nyírtelek,
Tokaji út 52.

Györfi Mihály
evangélikus lelkész

Kovácsné Györfi Viktória
hitoktató

 

Nyírtelek 4461 Nyírtelek, Tokaji út 52.
Mobil: +36 20 824 3905
E-mail: gyorfim@gmail.com
mihaly.gyorfi@lutheran.hu
filadelfia@lutheran.hu
Web: http://filadelfia.lutheran.hu

 

Templomaink

Szent Anna római katolikus templom

 

Szent József római katolikus templom

 

Evangélikus templom

 

Református templom

 

Szent István görög katolikus temlom