Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Oktató-nevelő munka

Intézményünk: 8 évfolyamos általános iskola

Általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás

14 tanulócsoport, ebből 8 alsó tagozatos és 6 felső tagozatos csoport.
1-4. évfolyam tantárgycsoportos, napközis forma
5-6. évfolyam szakrendszerű oktatás, napközis/tanulószoba délután
7-8. évfolyam szakrendszerű oktatás, tanulószoba délután

1-2. évfolyam: Bevezető szakasz

Kötelező tanórai foglalkozások: 25 óra

Napközis foglalkozások: 15 óra

Választható :

angol nyelv: heti 1 óra (emelt óraszámú idegennyelvi képzés)

Tehetséggondozó szakkörök:

Magyar

Matematika

Leány torna

Kosárlabda

Futball

3-4. évfolyam: Kezdő szakasz

Kötelező órák száma:

3. évfolyam: 25 óra

4. évfolyam: 26 óra

Választható idegennyelv(4. évfolyamtól):

Angol nyelv: heti 2 óra

Tehetséggondozó szakkörök:

Magyar

Matematika

Énekkar

Kosárlabda

Futball

 

5-8. évfolyam:

5-6. évfolyam: Alapozó szakasz

Kötelező óraszám: 29 óra

7-8. évfolyam: Fejlesztő szakasz

Kötelező óraszám: 31 óra

Minden napos testnevelés (4. és 6. évfolyamon táncoktatás)

Tehetséggondozó szakkörök:

Magyar

Magyar felvételi előkészítő

Matematika

Matematika felvételi előkészítő

Történelem

Természetismeret

Rajz

Informatika

Énekkar

Furulya

Kosárlabda

Futball

Modulok:

Hon- és népismeret

Informatikaoktatás(5.évfolyamtól): Tantárgyi órakeretben

 

 

Szaktanterem: 19 db

Könyvtár: 1 db

Titkárság: 1 db

Igazgatói szoba: 1 db

Tanári szoba: 1 db

Fejlesztő szoba: 1 db

Képzési specialitások:

Informatikaoktatás (tanórában 1-8. évfolyamon)

Idegen nyelv oktatás (1-3. évfolyamon választható tanóra keretben)

Képesség-kibontakoztató program

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

Kompetencia alapú oktatás 

Alapfokú művészeti oktatás

Iskolánkról röviden

Iskolánkban 28 fő pedagógus dolgozik. 13 tanító foglalkozik az alsó tagozatos tanulókkal, a felső tagozatosokat 15 tanár tanítja. Az iskolai könyvtárban 1 fő látja el a mindennapi munkát.

Az igazgató közvetlen segítője 2 fő igazgatóhelyettes és 1 fő iskolatitkár, akik közvetlen kapcsolatban állnak a gyerekekkel és a szülőkkel is.

Iskolánk tanulólétszáma általában 260 fő.

Tanulócsoportjaink száma: 16, évfolyamonként általában két párhuzamos osztály.

Átlagos osztálylétszám: 17 fő

A tanulók beilleszkedése az iskolai szokásrendbe általában nem okoz gondot.

Az intézmény szakos ellátottsága 100 %-os.

A pedagógusok továbbképzése folyamatos, nevelőtestületünk tagjai nyitottak az újra.