Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Rendkívüli helyzetben rendkívüli megemlékezés 1848. március 15-re

A járványügyi helyzetben is méltóan emlékeztünk  az 1848-as eseményekre a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola 4. évfolyamos tanulóinak műsorával. Köszönet a felkészítő munkáért Dankó Mihályné, Mértenné Orosz Andrea pedagógusoknak, valamint Oszlánszki Patrik tánctanárnak. A műsor felvételéért és a világhálón való megjelenéséért Kóder Tamás rendszergazdának jár elismerés. Köszönet továbbá a szülőknek és intézményünk dolgozóinak a jelmezért, díszletért, frizura készítésért, és egyéb "háttérmunkálatért". 
 

"Hit, szeretet, törődés, tudás"

Iskolába hívogató szülői értekezletet tartottunk a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskolát választó diákok szülei számára a Szent József templomban. A Kastélykert Óvoda intézményvezetője , Czipó Józsefné és helyettese, Türkné Molnár Ágnes is megtisztelt minket jelenlétével. Nagy Gábor intézményvezető -helyettes úr prezentációjában az alsó tagozat működésébe engedett bepillantást . Bemutattuk az első osztályos tanítókat : Dankó Mihálynét, és Mértenné Orosz Andrea pedagógusokat . Kiss Tibor,intézményünk lelki vezetője szavaival és közös imával zárult a hasznos ismeretekben bővelkedő esemény.
Köszönjük a szülőknek, akik ebben a járványügyi helyzetben is el tudtak jönni erre a fontos fórumra és intézményünkre bízzák legfontosabb kincsüket - gyermeküket. Biztonságot, tudást, törődést, családias légkört és sok élményt biztosítunk tanulóinknak - hittel, empátiával , odafigyeléssel.
 
 
 

A kultúra hetének rendezvényei

„Nyelvében él a nemzet” – ezt a mondatot először Széchenyi István mondta. Majd Kodály Zoltán pár évvel később úgy fogalmazott: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Ezen gondolatok jegyében már több évtizedes hagyománykényt iskolánkban évről évre megrendezésre kerülnek olyan tanulmányi versenyek, amelyeknek a középpontjában a magyar nyelv megőrzése áll (Szép magyar beszéd, szövegértési verseny). Az idegen nyelvek fontosságát hangsúlyozzuk az évfolyam legjobb angolosainak, németeseinek vetélkedésén. A fokozott internethasználat következtében is romló nyelvhelyesség, helyesírás javítása, pallérozása céljából rendezzük meg évente helyesírása versenyünket.

Mivel a kultúra szerves részét alkotja a képzőművészet, és a tantárgyi kapcsolatok megteremtése is nevelő-oktató munkánk egyik fő célja, ezért a népköltészethez kapcsolódó pályázatra érkezett meseillusztrációkat is kiállítottuk iskolánk folyosóján. Az alkotások elbírálásában a diákönkormányzat is tevékenyen részt vett.

A magyar kultúra napjának tiszteletére megrendezett iskolai versenysorozat lehetőséget ad a tehetségek felkarolására, az évfolyamokon belüli kiemelkedő tanulók egyéni megmérettetésére.

 

Versenyeink helyezettjei:

 

Szép magyar beszéd:

 I. Szűcs Alexandra – 6.a
II. Fazekas Bianka – 8.b
III. Benő Kristóf – 7.a

 

Szövegértési verseny:

 

5 – 6. évfolyam
I. Lengyel Szabolcs – 5.a
II. Hudák Levente – 5.a
II. Mokánszki Dóra – 5.a
III. Mészáros Emma – 5.a

7 – 8. évfolyam
I. Mészáros Benedek – 8.b
II. Lakatos Tamara – 8.a
III. Fazekas Bianka – 8.b

 

 

Helyesírási verseny:

 

5 – 6. évfolyam
I. Tóth Levente – 5.b
II. Mészáros Emma – 5.a
II. Hudák Levente – 5.a
II. Mokánszki Roland – 6.b
III. Ilkovics László – 6.b

7 – 8. évfolyam
I. Lakatos Tamara – 8.a
I. Fazekas Bianka – 8.b
I. Vida Emőke – 8.b
II. Markovits Milán – 7.b
III. Bessenyei Zsolt – 7.b

 

Az évfolyam legjobb németese:

 

5 – 6. évfolyam – Frecska Bianka – 6.b

7 – 8. évfolyam – Mészáros Benedek – 8.b

 

Az évfolyam legjobb angolosa:

 

5 – 6. évfolyam – Mészáros Emma – 5.a

7 – 8. évfolyam – Benő Kristóf – 7.a

 

Meseillusztráció:
I. Papp Anita – 7.a
II. Kovács Levente – 7.a
III. Frecska Bianka, Jászai Leila – 6.b

Évfolyam legszebben olvasója

 

 1. évfolyam
  I. Hudák Nándor - 2. a
  II. Sándor Dóra - 2. a
  III. Nagy Levente Sándor - 2. a
 1. évfolyam
  I. Fábián Fruzsina - 3. b
  II. Boros Vivien - 3. a
  III. Tóth Krisztián - 3. a
 1. évfolyam
  I. Balogh Dávid Bence - 4. b
  II. Mokánszki Milán - 4. b.
  III. Kalányos Kristóf Sándor - 4. a
 1. évfolyam
  I. Hudák Levente - 5. a
  II. Mészáros Emma - 5.a
  III. Tóth Levente - 5.b

 

Népdaléneklő versenyen

 1. évfolyam
  I. Oláh Dorián Dezső - 1. a
  II. Üveges Jázmin - 1. b
  III. Lovas István - 1. a
 1. évfolyam
  I. Vojcsik Vivien - 2. a
  II. Szarka Panna Noémi - 2. a
  III. Dózsa Letícia - 2. a
 1. évfolyam
  I. Csonka Boglárka Eszter - 3. b
  II. Jászai Jázmin - 3. a
  III. Boros Vivien - 3. a
 1. évfolyam
  I. Mocsár Éva Kiara - 4. b  
  II. Ádi József - 4. a
  III. Nagy Zsombor - 4. b

Információk a 2021/2022-es tanév beiratkozásával kapcsolatban az általános iskolás korú gyermekek szülei számára

Információk a 2021/2022-es tanév beiratkozásával kapcsolatban  az  általános iskolás korú gyermekek szülei számára a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában Nyírteleken

A járványügyi helyzet sajnos  nem teszi lehetővé az általános iskolai  beiratkozás hagyományos formáját, ezért intézményünk az alábbi módon nyújt segítséget a szülőknek a 2021/2022-es tanévre való beiratkozáshoz:

1. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek intézményének bemutatásáról szóló kiadványok:

2. Szülői értekezlet a 2021-ben iskolaérett óvodás korú gyermekek szülei számára

Ideje : 2021.február 18. 16.30 . Helye : Szent József  templom, Nyírtelek( Szent István út )

3. Előzetes beiratkozási szándéknyilatkozat megküldése intézményünk számára, amely letölthető az intézmény honlapjárólSzándéknyilatkozat

illetve az  épületeink portáján hagyományos papíralapú formátumban átvehető 2021. február 1 -február 12. között .

Leadási határidő : 2021. február 17. ( Hagyományos formában az intézmény portáján, vagy e-mailben. )

4. A 2021/2022-es tanév jövendőbeli első osztályában tanító pedagógusainak tanítási óráinak megtekintése – előzetes bejelentkezés/regisztráció alapján:

 • matematika: Mértenné Orosz Andrea
 • írás, olvasás: Dankó Mihály Jánosné
 • angol nyelv: Dancs Julianna
 • német nyelv: Tereminé Horváth Ildikó

A nyílt tanítási órák időpontja: 2021. február 15-19. (A bejelentkezés lehetőségéről és módjáról 2021. február 01-ig további tájékoztatást adunk honlapunkon. )

5. A beiratkozási szülői nyilatkozatok végleges leadási határideje a beiskolázás központilag előírt hivatalos időpontja

2021. április 15-16. Nyírtelek, Iskola utca 2. 8.00-15.00-ig.

6. Az intézményvezető és az intézményvezető –helyettes további információk , kérdés esetén szívesen áll rendelkezésükre . 

   Időpont egyeztetés : 06 30 4754519

Nyírtelek, 2021. 01.14.

Horváth-Bócsi Irén
intézményvezető

A dokumentum itt megtekinthető:

Információk a 2021/2022-es tanév beiratkozásával kapcsolatban az általános iskolás korú gyermekek szülei számára a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában Nyírteleken

Szállást keres a Szent Család

"Szeretettel és tisztelettel fogadlak , ó Jézusom, Szent Anyáddal , Máriával és a Szent Szűz jegyesével , a Te tiszteletre méltó gyámoddal , Józseffel együtt . Hozzál e ház lakónak lelki megvilágosodást , tisztulást, szent örömet és békességet , hogy méltó szívvel várjuk karácsony ünnepét ."
Befogadtam és szállást adtam a Szent Családnak . Jövő év adventjében újra " elindul" szállást keresve - osztályról osztályra jár s egy -egy napot tölt minden tanteremben . Ennek a szép hagyománynak az ápolásával tesszük bensőségesebbé az adventi készülődés időszakát , hogy minél nagyobb örömmel és befogadó lelkülettel éljük meg.

"Vigyétek magatokkal a Kisjézust!

Kiss Tibor , iskolánk lelkésze az 5. b osztályosok jelenlétében tartotta meg az év utolsó évfolyam miséjét intézményünk Szent Anna kápolnájában. Egy nehézségekkel tűzdelt év végén a reményt, megújulást, a szeretet és a hit erejét , a család és közösség fontosságát, valamint a tetteink következményéért vállalt felelősséget emelte ki a prédikációjában Tibor atya .