Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Szent Gellért - díj

  

Bagoly Ferenc, a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola pedagógusa számára főtisztelendő Palánki Ferenc a Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke a Szent Gellért –díj ezüst fokozatát adományozta 2023.08.25-én a Debreceni Megtestesülés templomban tartott ünnepélyes tanévnyitón.

 

A díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A díjat elkötelezett hitvalló életéért, következetes, kitartó, színvonalas nevelő-oktató munkájáért adományozta Bagoly Ferenc tanár úr számára Püspök Atya. 

Tanár úr 1989-től dolgozik Nyírteleken fizika-testnevelés szakos pedagógusként Friss diplomásként itt kezdett dolgozni és azóta is ez az egyetlen munkahelye, bár az intézmény több változáson, átszervezésen ment keresztül az évtizedek alatt. Igazgatóhelyettesként is tevékenykedett 2005-2016 között. Jelenleg pedagógusként, osztályfőnökként, az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként végzi rendkívül magas szakmai színvonalon pedagógiai nevelő-oktató tevékenységét. Következetes, kitartó, színvonalas oktató-nevelő munkát végez. Intézményünkben a fenntartóváltás után a hitélet lelkes mozgatója, szervezője –magánéletében is példamutató (gyermekeit is a katolikus értékrend szerint neveli). Eredményesen együttműködik más felekezetek hitoktatóival intézményünkben, valamint a lelkivezetővel, pedagógusokkal. Folyamatosan képzi magát – rendkívül innovatív. Mélyen elkötelezett, hitvalló életet él. Szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával kivívta a tanulók, szülők, munkatársak egyöntetű elismerését. A gyermekekért kimagaslóan önzetlen, az iskola nevelő-oktató munkáját segítő tevékenységet folytat. Munkatársaival olyan kollegiális viszonyban van, ami építő eleme a jó munkahelyi légkörnek. Vallásos élete, emberi tulajdonságai, szakmai tudása alapján méltó és követendő példaképe a nevelőtestületnek.

 

Bagoly Ferenc tanár úrnak gratulálunk és további munkájára és életére Isten áldását kérjük és kívánjuk.

 

A nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete nevében:

 

Horváth-Bócsi Irén
igazgató

Első nap az iskolában

Első nap az iskolában. Az első tanítási napon a nyírteleki első osztályos "szentannás" diákok számára Nyírtelek Város vezetői , Szekeres József polgármester Úr és Dr Bartovics Norbert jegyző Úr - a régi hagyományokat ápolva - tanszercsomagot adott át . Hogy legyen miben hazavinni - az intézményünk vezetősége pedig 1-1 láthatósági táskával ajándékozta meg a legifjabb tanítványokat.

Ünnepélyes tanévnyitó a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

„Szeptember elseje elérkezett végre.

Örömöt csillant az elsősök szemébe.”

 

 Tanévindító első napok  -  ünnepélyes, emlékezetes események

 

2023.augusztus 31-én Mészáros Flóra 2.a osztályos tanuló Osváth Erzsébet: Szeptember elseje című versével köszöntötte a Szent Anna templomban megrendezett ünnepélyes tanévnyitó résztvevőit.

Hagyományainkhoz híven, ezután Kiss Tibor iskolalelkész szentmisét mutatott be, amelyben lelki útravalóval látta el az elsősöket. Az olvasmányt Kiss Erika tanítónő, a könyörgéseket pedig Sebestyén Kinga, Jászai Jázmin, Karászi Dóra, Mészáros Ákos, Gulyás Bence 6. osztályos tanulók tolmácsolták a hallgatóságnak. A szentmise zárásaként az iskola logójával ellátott sálak, nyakkendők megáldása következett.

Boros Vivien 6. osztályos tanuló köszöntötte a megjelenteket, Hudák Levente és Jászai Bálint 1. osztályosok pedig egy-egy verssel készültek erre az alkalomra.

Intézményvezető asszony köszöntő, lelkesítő beszédével ért véget az ünnepélyes tanévnyitó.

Köszönet Szollár Csilla, Thury László, Szakolczainé Kandala Gabriella pedagógusoknak a szereplő gyerekek felkészítéséért; a technikai feltételeket biztosító Kóder Tamás rendszergazdának; a szentmisén kántorizáló Lakatos Marianna és Nagy György pedagógusoknak, valamint Kántorné Kerülő Andreának a fotókért.

 

Szeptember 1-jén további meglepetések érték az első osztályos „szentannás” tanulókat.  Nagy örömmel vették át Szekeres Józseftől,  Nyírtelek Város polgármesterétől és Dr. Bartovics Norbert jegyző úrtól az iskolába indító ajándék tanszercsomagot, valamint iskolánk vezetőségétől a láthatósági tornazsákokat.

 

A 2023/24-es tanévben a fiatalok apostolától, Bosco Szent Jánostól választottunk vezérgondolatot, amely így hangzik:  

„Légy vidám és tedd a jót! „

 

Ez a szellemiség hatja majd át a 180 tanítási napot pedagógus és diák számára intézményünkben az új tanévben.

 

 

                                                                       Németh Gyöngyi, Szilvássy Klára

                                                                                 szervező pedagógusok