Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

A magyar nyelv ápolásának jegyében zajló versenyek eredményei intézményünkben

2023.novemberének utolsó hetei az anyanyelv megőrzésének jegyében zajlottak, hiszen több verseny felhívása is a magyar nyelv és kultúra ápolását tűzte a zászlójára. Mivel a hétköznapi élet és a kommunikáció természetes velejárója az anyanyelv használata, sokszor természetesnek vesszük annak használatát, rongálását. Pedig, ha értéket képviselő verseket, irodalmi szövegeket olvasunk, olyan kompetenciáink fejlődnek, amelyeket az élet minden területén észrevétlenül kamatoztatni tudunk megnyilatkozásaink során.

Az egyházmegye flottájába tartozó „szentimrések” tehetségnapjára érkezett háromfős csapatunk (Lubiczki Barbara, Mészáros Emma, Bodnár Kristóf) a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából hirdetett versenyen tisztes helytállással bizonyította tudását.

A nyolcadikosaink a költő életét, ikonikus verseit, életének meghatározó helyszíneit játékos vagy éppen lexikális tudást igénylő feladatok megoldásával mutatták meg.

A másik megmérettetésnek a Kazinczy Ferenc Általános Iskola szolgált a helyszínéül. Itt az iskola névadójának tiszteletére a” Szép magyar beszéd „elnevezésű megyei prózamondó versenyre érkeztek iskolánk szépen, kifejezően beszélő tanulói.

Gál Bence, Mokánszki Milán 7. a és Bodnár Kristóf 8.b, Hudák Levente 8.a osztályos diákok egy-egy szabadon választott prózai mű részletének tolmácsolásával nyűgözték le a zsűrit, melynek tagjai az eredményhirdetésen szembesültek azzal, hogy a négy helyezett közül három a mi iskolánkból került ki.

Büszke volt a felkészítő tanár, a sikert elért versenyzők és iskolánk minden dolgozója.

A közösen elért siker örömét közösen megélni igazán jó érzés volt.

Gratulálunk minden résztvevőnek, mert az eredményen túl a magyar nyelv megőrzőivé is válhattak!

 A „Szép magyar beszéd” prózamondó verseny helyezettjei:
I. hely : Bodnár Kristóf  8.b osztály
II. megosztott hely: Gál Bence és Mokánszki Milán 7.a osztályos tanulók

Baltighné Kozma Marianna

 felkészítő tanár