Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Szent Gellért - díj

  

Bagoly Ferenc, a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola pedagógusa számára főtisztelendő Palánki Ferenc a Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke a Szent Gellért –díj ezüst fokozatát adományozta 2023.08.25-én a Debreceni Megtestesülés templomban tartott ünnepélyes tanévnyitón.

 

A díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A díjat elkötelezett hitvalló életéért, következetes, kitartó, színvonalas nevelő-oktató munkájáért adományozta Bagoly Ferenc tanár úr számára Püspök Atya. 

Tanár úr 1989-től dolgozik Nyírteleken fizika-testnevelés szakos pedagógusként Friss diplomásként itt kezdett dolgozni és azóta is ez az egyetlen munkahelye, bár az intézmény több változáson, átszervezésen ment keresztül az évtizedek alatt. Igazgatóhelyettesként is tevékenykedett 2005-2016 között. Jelenleg pedagógusként, osztályfőnökként, az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként végzi rendkívül magas szakmai színvonalon pedagógiai nevelő-oktató tevékenységét. Következetes, kitartó, színvonalas oktató-nevelő munkát végez. Intézményünkben a fenntartóváltás után a hitélet lelkes mozgatója, szervezője –magánéletében is példamutató (gyermekeit is a katolikus értékrend szerint neveli). Eredményesen együttműködik más felekezetek hitoktatóival intézményünkben, valamint a lelkivezetővel, pedagógusokkal. Folyamatosan képzi magát – rendkívül innovatív. Mélyen elkötelezett, hitvalló életet él. Szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával kivívta a tanulók, szülők, munkatársak egyöntetű elismerését. A gyermekekért kimagaslóan önzetlen, az iskola nevelő-oktató munkáját segítő tevékenységet folytat. Munkatársaival olyan kollegiális viszonyban van, ami építő eleme a jó munkahelyi légkörnek. Vallásos élete, emberi tulajdonságai, szakmai tudása alapján méltó és követendő példaképe a nevelőtestületnek.

 

Bagoly Ferenc tanár úrnak gratulálunk és további munkájára és életére Isten áldását kérjük és kívánjuk.

 

A nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete nevében:

 

Horváth-Bócsi Irén
igazgató