Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

A 2020 /21 –es tanév indításának legfontosabb hírei Nyírteleken

 

 

Kedves „szentannás „ diákok és kollégák!

Arra bíztatok és hívok mindenkit ,

hogy az új tanévben dolgozzunk együtt szeretetben , teremtsünk új értékeket , őrizzük és ápoljuk a régit. Töltsön el minket a remény és az új kihívásokhoz erő , hogy valami olyat hozzunk létre együtt , amely a jövőt építi s mindannyiunk épülésére , üdvösségére szolgál.”

 

Ezekkel a gondolatokkal nyitottam meg a 2020/21 –es tanévet , amely bizony tartogat számunkra nehézségeket , kihívásokat de számos örömteli eseményt is !

 

Elsőként egy - már nagyon várt- hírt  szeretnék bejelenteni : a Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye finanszírozásában , Palánki Ferenc megyéspüspök úr jóváhagyásával egy –mintegy 380 millió  forintos – iskolaépület bővítési beruházás indul 2020-ban . A projekt során az Iskola úti épület egy A típusú tornateremmel bővül ( MSZZ 24203 -2 szabványnak megfelelően ) . Bővül a tantermek és csoportszobák száma , kialakításra kerül egy új nevelői szoba. A  fűtéskorszerűsítést  és a belső udvar felújítását is elvégzik .

 

Ha a terveknek megfelelően alakul minden , akkor a 2021/22-es tanévet már a megújult épületben vehetik igénybe a tanulók 1-8. évfolyamig.

 

Az iskola szabályai járványügyi helyzetben :

  • mindenben az eljárásrendnek megfelelően járunk el , amelyet a diákok , kollégák , dolgozók számára ismertettünk
  • a járványügyi helyzetre vonatkozó eljárásrend/ intézkedési terv honlapunkról letölthető a szülők számára
  • az iskolába csak előre egyeztetett időpontban –indokolt esetben lehet belépni ügyintézés céljából
  • az ügyintézésekre , információ kérésre kérjük, hogy a hivatalos telefonszámokat és emailcímet használják a szülők
  • az intézménybe lépéskor a kézfertőtlenítő és a cipő talpának tisztítására kihelyezett fertőtlenítő eszköz használata kötelező mindenkinek
  • szájmaszk használata akkor kötelező, ha a távolságtartás nem biztosított ( 1,5 m belül) .

 

Hagyományos oktatási formában kezdtük a tanévet . Ha szükség lesz rá akkor a Google classroom rendszerét fogjuk alkalmazni a tanteremen kívüli oktatás megvalósításra . Intézményünk hivatalos dokumentuma továbbá a diákok értékelésére és az információ közlésére szülők számára az elektronikus  mozanapló.

Kérjük a szülőket , hogy ezeket az elektronikus  felületeket rendszeresen kövessék nyomon !

Minden tanév új kihívás, új remény, új izgalmak, új követelmények sokaságát állítja elénk.

Az idei tanév minden eddiginél különlegesebb –mindenben . Szabálykövető magatartással megelőzhetünk minden problémát és sikeresen lezárhatjuk majd ezt a tanévet jövő júniusban.

 

A szlogen nem változott : Vigyázzunk egymásra ! Együtt megoldjuk!

 

Jó egészséget és sikeres . eredményes új tanévet mindenkinek !

 

                                                                                         Horváth-Bócsi Irén

                                                                                           intézményvezető

 

Tanévnyitó a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát adományozta Lakatos Mariannak, a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola hittanárának augusztus 31-én, az iskola tanévnyitó ünnepségen, elismerve ezzel a pedagógus magas szakmai színvonalon folytatott nevelő-oktató tevékenységét, elkötelezett hitvalló életét, szilárd erkölcsi alapokon álló munkáját, a gyermekekért kimagaslóan önzetlen, segítő tevékenységét.

A több mint 280 fős tanulóközösségből a járványügyi helyzet miatt csak az első osztályosok, kísérő szüleik, valamint a pedagógusok vettek részt az ünnepségen.
A meghívott vendégek sorában köszöntötték: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspököt, dr. Törő András püspöki titkárt, Kiss Tibor plébánost, az iskola lelkivezetőjét, dr. Gánicz Endre, Nyírtelek görögkatolikus parókusát, Molnár Katalin EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Felügyelete) tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgatókat, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselőt, Nyírtelek díszpolgárát, valamint Szekeres József Nyírtelek polgármesterét.

Az ünnepség elején Palánki Ferenc megyéspüspök szentmisét mutatott be, a Szent Anna-templom udvarán.
Gondolataiban arra helyezte a hangsúlyt, hogy vegyük észre Isten látogatásának idejét az életünkben. A názáreti Jézus nevelőapja, Szent József mellett 30 éves koráig ácsként dolgozott, majd megkezdte nyilvános működését, tanította az embereket és csodákat tett. Amikor hazalátogatott városába, felolvasásra jelentkezett a zsinagógában. Az Írás így szól: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét” (Lk 4,18-19). Majd hozzátette: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok” (Lk 4,21).

A názáretiek azt gondolták, hogy mivel Jézus egy közülük, nem lehet a Messiás, Isten fia. Tele voltak előítélettel Jézus iránt, és nem ismerték fel benne Isten látogatását, emiatt a szakadékba akarták Őt taszítani, de Jézus egyszerűen áthaladt közöttük.

A történet hatással van az életünkre, a tanévünkre is – fogalmazott a püspök atya. Jézus most is itt jár közöttünk, el akar jönni hozzánk, hogy tanítson bennünket, csodákat tegyen, az élet, a szeretet csodáit adja nekünk.
A magyar nyelv különlegessége, hogy mélységeket fejez ki az emberről és az életről. Amikor megkérdezzük: Ki a csoda vagy Te – ha nem is tudatosan –, de azt fejezzük ki, hogy bennünk van a csoda. Mindaz, ami körülvesz, az eddigi életünk Istennek köszönhető, mert megajándékozott bennünket annak lehetőségével, hogy talentumainkat kiművelhetjük. A kérdés csak az: észre akarjuk-e venni, hogy itt jár közöttünk Isten, vagy kitaszítjuk az életünkből? Elfogadjuk-e ajándékait, vagy mindent saját magunknak tulajdonítunk?

Ne taszítsátok ki Istent az életetekből! Vele együtt, kegyelmével együttműködve végtelen életet élhetünk. Ránk bízta a döntést. Tekintsünk erre az évre úgy, hogy ez is Isten látogatásának az ideje – fejezte be gondolatait a megyéspüspök.

A szentmise végén a főpásztor megáldotta azokat a sálakat, amelyeket az első osztályosok viselhetnek ünnepségeiken az iskolához való tartozásuk kifejezéseként.

A tanévnyitón Horváth-Bócsi Irén igazgató ünnepi beszédében először az első osztályos diákokhoz fordult, akik izgatottan, nagy várakozással, de óriási büszkeséggel várják az iskolakezdést, ahol a tanulás mellett sok-sok játékban is lesz részük. Bemutatta a gyerekeknek a tanítóikat, az ő segítségükkel könnyedén megtanulják majd a betűket, játékosan felfedezik a számokat és megannyi örömteli percet fognak átélni a katolikus iskolában.

Az igazgatónő arra is emlékeztetett, hogy három évvel ezelőtt az intézmény jelképei közé a könyv mellé keresztet is választottak: a hit és a tudás szimbólumait. Ennek első ajándékát a nyakkendőt kapják meg most a gyerekek. „Amikor ezt viselitek, töltsön el büszkeség benneteket, hogy a Szent Anna Katolikus Általános Iskolai diákjai lehettek Nyírteleken, ahol a legfőbb értékek közé tartozik a hit a tudás és a szeretet” – hangsúlyozta az igazgatónő, majd a pedagógusokhoz fordulva Molnár Katalin főigazgatónak az egyházmegyei tanévnyitón elhangzott értékekről szóló gondolatait idézte:

„Érték mindaz, ami az ember és az emberiség javát szolgálja, az a képesség, amellyel különbséget tudunk tenni a valódi és a hamis között, érték a szülői elvárásoknak megfelelés: miszerint magas színvonalú oktatást kell nyújtanunk, érték maga az iskola, ahol nem csupán tanulnak, hanem barátokra is találnak, élményt szereznek, ahol alapot kapnak a jövőhöz…"

Végül az igazgatónő megköszönte a családoknak a március közepétől, augusztus végéig tartó hosszú, nehéz időszakban tanúsított aktív közreműködésüket, segítségüket a tantermen kívüli oktatás sikeres megvalósításában. Mint mondta, átértékelődött az iskola, a pedagógusok munkája – akik szívvel-lélélekkel, elhivatottsággal azon dolgoznak, hogy szeptembertől júniusig minden hétköznap a gyermekek új ismerettel, élménnyel gazdagodjanak, okosodjanak.

Az ünnepségen a meghívott vendégek közül dr. Vinnai Győző és Szekeres József is köszöntötték a diákokat.

Az intézményvezető a tanévnyitó befejezéseként pedagógusok munkáját elismerő okleveleket adott át. Ezt követően Palánki Ferenc megyéspüspök gratulált Horváth-Bócsi Irén igazgatónak az eddigi magasabb vezetői munkájáért, az intézmény lelki fejlődéséért tett elkötelezett tevékenységéért, és újabb öt évre meghosszabbította intézményvezetői megbízatását.

Tanévnyitó ünnepség új információi

Tisztelt Szülők és Diákok!

A járványügyi helyzetre való tekintettel, alkalmazkodva az előírásokhoz, betartva a szabályokat, változtattunk a tanévnyitó ünnepség rendjén. A Veni Sanctera, amelynek helyszíne a Szent Anna templom udvara (Petőfi út), csak az 1. évfolyamos diákokat és az első osztályos tanulók hozzátartozóit várjuk. Kérjük, hogy egy tanulót csak egy fő felnőtt kísérjen.
A többi évfolyam tanévnyitó ünnepsége 2020. szeptember 1-jén az osztályfőnökök tájékoztatása szerint történik épületenkénti megosztásban.

Az ünnepélyes rendezvényen felnőttek számára szájmaszk használata kötelező. Megjelenés diákok számára: 2020. 08. 31-én fekete/fehérben, szeptember 1-jén nem kötelező az ünnepi viselet. A tankönyvek és a Kormány által a HH-s , HHH-s tanulók számára biztosított tanszerek átvétele az osztálytermekben 2020. szeptember 1-jén zajlik az osztályfőnökök irányításával. Az eszközök átvételéhez megfelelő táskát hozzanak magukkal a diákok.
További kérés a szülők számára: az intézménybe csak az első évfolyamos tanulók kísérői léphetnek be az első tanítási napon, amelyen 8:00-kor szülői értekezletet tartunk számukra. A tanév további részében az intézményi eljárásrendnek megfelelőlen vehetik igénybe a szülők az iskola szolgáltatásait.
Intézményünk intézkedési tervét a járványügyi helyzetre vonatkozóan honlapunkon közzé tettük.

Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

Templombúcsú védőszentünk ünnepén

 

"A templom :a találkozás , közösségépítés helye ... " 2020. július 25-én a 140 évvel ezelőtti templomszentelésre emlékezve közösen ünnepeltünk Nyírteleken a Szent Anna templomban. Tibor atya szavait idézve : " ... nem tornyot, hanem templomot építünk -élő téglákból kirakva . " A szentmise végén -a hagyományokhoz hűen - a nagyszülők áldásban részesültek. Köszönjük mindenkinek , aki velünk ünnepelt-védőszentünkre emlékezve!

Tanévzáró

"Az igaz ember hitét, meggyõzõdéseit
nagy katasztrófák sem képesek
sarkaiból kifordítani."
                                      (Jókai Mór)

 

 

Rendhagyó tanév –rendkívüli tanévzárása  2020. júniusában

 

2020. márciusában óriási fordulatot vett az oktatás Magyarországon . A vírus miatt kialakult veszélyhelyzet innovatív gondolkodásra sarkallta a pedagógusokat. Átálltunk a „tantermen kívüli oktatás „ megszervezésére , amely –bár először csak 1-2 hétre terveztük- , fennmaradt a tanév végéig .

Az online oktatás lett a megoldás ahhoz, hogy a tanévet sikeres teljesítsük. Fontos volt a megvalósítás annak érdekében, hogy ne legyen szükség a tanév megismétlésére. Az osztályfőnökök és szaktanárok minden lehetséges módszert és eszközt kipróbáltak annak érdekében , hogy a tanulók számára közvetített ismeret ebben a formában is elsajátítható legyen. Az otthoni tanulás próbára tette a családokat , hiszen a szülők felelőssége megsokszorozódott , a gyerekeket  pedig önállóságra, következetességre, szabálykövetésre , kitartásra nevelte ez a nem mindennapi helyzet.

 

A rendhagyó tanévet sikeres –nem hagyományos kereteken belül –le is zártuk :

 

  • a ballagó nyolcadikosok az utolsó tanítási napon rendhagyó osztályfőnöki órán, hálaadó szentmisén és bizonyítványosztáson vettek részt ( fotó, kisfilm a honlapon elérhető)

 

  • az osztályok évfolyamonként külön-külön idősávban, a vírusveszély helyzet által felállított szabályok betartásával, osztálytermeikben értékelték a tanévet osztályfőnökeik vezetésével , ahol a jeles és kitűnő tanulók elismerésben is részesültek.( A jutalomban részesült diákok névsorát táblázatban mellékeljük).

 

Köszönet a szülőknek, hogy segítőink voltak s együttműködésük során gyermekeik sikerrel teljesítették a tanévet!

Köszönet a diákoknak, hogy alkalmazkodtak az új helyzethez és megtanulták az új oktatási

formát , kitartottak és eredményesek lettek!

Köszönet a pedagógusoknak , hogy  megújultak, megtanulták a nem hagyományos oktatás módszereit , tanítványaikat hónapokon keresztül támogatták , és energiájuk kifogyhatatlan volt!

 

 

Jó pihenést , feltöltődést kívánok a nyári szünetre mindenkinek !

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                      Horváth-Bócsi Irén
                                                                                                                                                                      intézményvezető

 

JUTALMAZOTT TANULÓK A 2019/2020-as TANÉVBEN

Nevelőtestületi dicséret

2.a Boros Vivien                           3.b Mező Zsolt                          4.a Nagy Jázmin Emma                   2.a Daskó Vivien

3.b Nagy Zsombor                        4.b Bodnár Kristóf                   2.a Szalanics Tibor                           4.a Gdovin Boglárka

4.b Tóth Levente                           2.a Tóth Krisztián                     4.a Hudák Levente                          7.a Dakó Dorina

2.b Fábián Fruzsina                       4.a Lubiczki Barbara                 7.a Lakatos Tamara                          2.b Mező Tamás

4.a Mészáros Emma                      7.b Mészáros Benedek              2.b Sebestyén Kinga                        4.a Mokánszki Dóra

Kitűnő

1.a Hudák Nándor                        2.a Szalanics Tibor                    4.a Lubiczki Barbara                        1.a Orgován Nikolasz János

1.a Vojcsik Vivien                         2.b Sebestyén Kinga                 4.a Nagy Jázmin Emma                   2.a Boros Vivien

2.a Bessenyei Ádám                      4.a Mészáros Emma                  1.a Orosz Attila                               2.a Tóth Krisztián

2.a Jászai Jázmin                           4.a Hudák Levente                   7.a Dakó Dorina                              7.a Lakatos Tamara

3.b Mező Zsolt                              4.b Bodnár Kristóf                   2.a Daskó Vivien                             3.b Nagy Zsombor

4.a Mikolics Salamon                    1.a Sándor Dóra                        2.a Csonka Boglárka Eszter             4.a Mokánszki Dóra

4.b Tóth Levente                           2.a Ferencz Stefánia                 4.a Gdovin Boglárka                       5.b Mokánszki Roland

7.b Mészáros Benedek

Jeles

1.a Nagy Levente Sándor             3.b Mokánszki Milán                3.b Toma Miranda                           4.a Nagy Dorina

2.a Pongó Dorina                          7.a Szalanics Réka                    7.b Pató Petra                                  7.b Vida Emőke

2.a Puki Panna                               5.a Oszlánci-Márkos Balázs      6.a Benő Kristóf                              7.a Illés Beatrix

2.a Tódik Panna Dorina                4.b Orosz Marcell                     4.b Somlyai Gábor Zsolt                  5.a Dakó Dávid

2.b Stankóczi Tamás                                                                                                                                3.b Mocsár Levente Péter

Közösségi munka

2.a Boros Vivien                           3.a Gál Bence                           3.b Nagy Zsombor                           4.a Dankó Cintia Regina

4.b Benke Csenge                         5.b Jászai Fruzsina                    5.b Jászai Leila                                 6.a Benő Kristóf

7.b Fazekas Bianka                                                                                                                                  7.b Pató Petra