Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Szent Margitra emlékeztünk

Árpád-házi Szent Margit emléknapjára projekt munkával készültek  iskolánk felső tagozatos osztályai. Az osztályfőnöki órák keretében IV. Béla király leányának, Margitnak " a nagy engesztelőnek" életét, és róla szóló legendákat dolgoztak fel interaktív formában, egy hónapos projektmunka keretében. Tablókat készítettek a gyűjtött munkáikból, amelyeket december hónap eleje óta tekinthet meg iskolánk minden tanulója.
 
Sík Sándor: Himnusz Szent Margitról
 
Mosogat a konyhán a királylány, Szívében az égi bárány.
Halat is tisztít, követ is súrol. Példát vesz a szelíd Úrtól.
Margit! Sápadtnak látszol, Sápadtan virágzol, Ugye, valaki vezet,
Valaki fogja a kezed, Szíved lánggal ég,
Jézus, Jézus a tiéd!
Kihalt a város, sötét a föld és messze még az ég.
De nem magányos, akinek Jézus fogja a kezét.
Oltár előtt térdel a királylány, Nézi őt az égi bárány.
Hazája bűnét egymaga bánja, Hajnalig tart az imája.
Szegény királylány, magyar hazádért égő áldozat.
A bárány lakomáján a mérhetetlen boldogság fogad!
 
 
Lakatos Marianna
hittanár

Pedagógus lelkinap

A 2021-es évet interaktív pedagógus lelkinappal zárta a Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete. Vendégeink között köszönthettük főtisztelendő Palánki Ferenc megyéspüspök urat , Türk László oktatásszervezési főigazgató urat és Dr Törő András irodaigazgató urat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye képviseletében. Főtisztelendő Palánki Ferenc püspök Úr válaszolt a pedagógusok által feltett kérdésekre. Változatos témákat érintettünk : szabadság-szabadidő, a katolikus iskolák szerepe/feladata , advent , karácsony , pedagógusszerep , hitélet intézményünkben . Püspök atya megajándékozott minket közvetlenségével,őszinteségével , humorával , bölcs gondolataival- ezáltal egy rendkívül jó hangulatú, oldott légkörben lezajlott " emberi találkozón " vehettünk részt -KÖSZÖNET ÉRTE!

Mit kell tennem ahhoz, hogy az én életemben is világra jöhessen Isten szeretete? – Iskolakápolnát áldottak meg Nyírtelken

Szent Anna oltalma alatt álló iskolakápolnát áldott meg Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök karácsony hetében, december 21-én, a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában.

Az iskola életében a közelmúltban nagy változás történt. Az eddig két külön álló épületben működő alsó és felső tagozat az egyházmegye által finanszírozott nagyberuházásnak – új tornaterem építésének és épületbővítésnek – köszönhetően immár egy helyen folytathatja az oktató-nevelő munkáját.

Az építkezés során a Szent Anna-iskolakápolnát az új épületrészbe helyezték át, ahol az első szentmisét – a megáldás szertartását követően – Palánki Ferenc megyéspüspök mutatta be. Jelen voltak dr. Törő András püspöki irodaigazgató, Kiss Tibor plébános, iskolalelkész, Türk László oktatásszervezési főigazgató (EKIF), Horváth-Bócsi Irén intézményvezető és munkatársai.

Ferenc püspök a homíliájában az olvasmányban elhangzott Énekek Éneke szentírási szakaszra (ld. Én 2,8-14) emlékeztetett, amely hallatán rácsodálkozhatunk arra, hogy Isten szerelmes szeretettel szereti az embert: „A kedvesem, íme, itt jön! Ugrál a hegyeken át és szökell a dombokon át!…”

Az Énekek Éneke sorai arról szólnak, hogy az Isten közeledik, már itt áll a házunk falánál, benéz az ablakon, az emberi világunkba és keresi a tekintetünket. Mi arra kaptunk meghívást, hogy vegyük észre a szeretetét, keressük, fedezzük fel Isten arcát embertársaink tekintetében és a jelenlétét életünk eseményeiben – fogalmazott a püspök atya, majd a felolvasott evangélium sorait (ld. Lk 1,39-45) idézve arra utalt, hogy az embert megdöbbenti, hogy Isten minden méltatlanságunk, gyengeségünk, emberi gyarlóságunk ellenére szeret minket, és el akar jönni hozzánk. Erzsébet így kiáltott fel örömében: „De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?”

Hogyan lehet az, hogy maga Isten, aki átlátja az eget és a földet, a magasságot és mélységet, engem akar meghódítani, megérinteni? Csodálatos a karácsony, az, amikor átéljük Isten jelenlétét, megszületését, az isteni szeretet világra jöttét – szólt a rácsodálkozás szavaival a főpásztor, majd elmélkedésében úgy fogalmazott, a világ mindenségének teremtményei összefogtak, hogy odaadják magukat azért, hogy eljöhessen közénk Isten. Az ég csillagot, a föld barlangot, a növények szalmát, az állatok meleget, az egyszerű pásztorok élelmet, a gazdag bölcsek kincseket, az angyalok dicsőítő éneket, Mária és József pedig az igenjüket adták és így jöhetett világra Isten szeretete.

Mit kell nekem megtennem ahhoz, hogy az én életemben, családomban, környezetemben is világra jöhessen Isten szeretete, hogy a jó megjelenjen a földön? – tette fel a kérdést a püspök atya, amelyre meg kell, hogy adjuk személyes válaszunkat.

Amikor Erzsébetet és Mára találkoztak, öröm töltötte el őket, annak a tudata, hogy Isten nagy dolgot művelt Máriával, hiszen „a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten” (Mt 1,23). Ez a karácsony üzenete – fejezte be elmélkedését a főpásztor.

Fotó: Horváth-Bócsi Irén intézményvezető

Palánki Ferenc püspök atyának szeretettel

Elkészült az "Ismerd meg a Szentírást!"- III. Egyházmegyei tehetségmutató verseny díjazott memoritereiből készült videóösszeállítása, a fogalmazásokat már korábban közzétettük a honlapunkon. Az összeállítás a Zsoltárokból Palánki Ferenc püspök atyának készült szeretettel. A videóösszeállítást készítette: Végsheő Tamás, a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium 10. A osztályos tanulója.

 

 

 

 

 

Mikulás járt a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

December 06-án , Szent Miklós napján elindult a Szent Anna Katolikus Általános Iskola saját Mikulása, hogy az iskolánk tanulóit megörvendeztesse.

A DÖK elnöke Benő Kristóf és segítői nem tétlenkedtek, már az első órától kezdve mind a 8 évfolyam osztályait meglátogatták. A tanítási órák közben a gyerekek egy csilingelő hangra lettek figyelmesek, majd kisvártatva kinyílt az ajtó és megjelent a Mikulás kis csapatával. A tanulók vidáman énekeltek a váratlan vendégeknek, majd minden kisdiák név szerint kiállt a Mikulásunk elé és megkapta a meglepetést… Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Nyír-Mix Trade Kft. összes dolgozójának, hogy az iskola minden tanulójának felajánlottak egy mikuláscsomagot, igazán nagylelkű és jóságos jellemre vall. A DÖK is támogatta a Mikulást, az iskola minden dolgozójának szaloncukrot osztottak. Délutánra a lelkes ajándékosztó csapat csillogó szemekkel mesélte el, hogy milyen csodálatos érzés volt a diákoknak ajándékot adni, a kicsik szemében a meglepődést és a hitet látni, megható pillanat volt számomra is, köszönöm.

                                                    Judikné Lukács Enikő DÖK segítő pedagógus

"Ismerd meg a Szentírást!" III. Egyházmegyei tehetségmutató verseny nyertes pályázatai

Az idei tanévben rendhagyó módon bonyolította le intézményünk az „Ismerd meg a Szentírást!” - III. Egyházmegyei tehetségmutató versenyt. A versenyre nevező tanulók két pályaművet küldtek be korcsoportjaikban a Zsoltárok jegyében. Az egyik pályamű egy szabadon választott memoriter a Zsoltárokból, a másik egy kézzel írott fogalmazás a kiírás szerinti meghatározott témában. A memoriterek előadásáról videó felvétel készült, így a díjazottak előadásai elektronikus formában is megtekinthetők.

 

A Megvalósult álom – Ünnepelt a nyírtelki katolikus iskola

„Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog , az alkotó pihen …” Madách Imre: Az ember tragédiája című drámájának kezdő sorai hangzottak el Horváth-Bócsi Irén, a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola vezetőjének ünnepi beszédében december 8-án, az épületbővítés és az új „A” típusú tornaterem megáldásának az ünnepén.

„Jól esik mindannyiunknak megpihenni. A nagy mű létrejöttében sokáig csak reménykedhettünk – fogalmazott az intézményvezető, és megköszönte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének a 450.000.000 Ft értékű támogatását. „A beruházás legnagyobb eredménye, hogy míg eddig két – egymástól 3 km távolságban lévő – épületben folytatódott a nevelés-oktatás, 2021 decemberétől mindez egy intézményben valósulhat meg. Éveken keresztül az alsó tagozat az Iskola utcai épületben, a felső tagozat pedig a Petőfi úti épületben volt elhelyezve. A Petőfi úti épület a beruházást követően visszakerül Nyírtelek város üzemeltetésébe. Nem iskolaként fog funkcionálni, az önkormányzatnak más terve van az épülettel. Nyírtelek egyetlen általános iskolája továbbra is a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásába lévő intézmény” – tájékoztatta a jelenlévőket az igazgatónő, aki ezután adventhez kapcsolódóan a reményről beszélt.

Elmondta, hogy amikor kinevezték iskolaigazgatónak, ellátogatott egy másik intézmény ünnepségére, ahol egy korszerű, modern iskola tárult a szeme elé, attól kezdve élt benne a vágy a saját iskolájának a megújulásáért. Államtitkár úr akkor azt tanácsolta neki, hogy imádkozzanak, és álmuk valóra válik. Megfogadták a tanácsot. A nevelőtestület, a diákok, az iskolalelkész buzgón, állhatatosan, rendíthetetlenül imádkoztak az iskola korszerűsítéséért, hogy az oktató-nevelő munka egy épületben folyhasson, valamint egy nevelőtestületté alakuljon a pedagógusok közössége. Mindezen álom a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének köszönhetően most megvalósultA 2017-ben egyházi fenntartásba került intézményben a támogatásból építtettek egy 600 m-es tornatermet  200 m2-nyi kiszolgáló helyiséggel, napelem rendszert, új kondenzációs kazánokat telepítettek az iskola egész épületében, kibővítették a nevelői szobát, és új irodákat, négy új tantermet, három csoportszobát, kápolnát alakítottak ki. A kápolna megáldására később kerül sor. Az intézményvezető köszönetét fejezte ki a jelen lévő vendégeknek is, mert mindannyian részt vettek valamilyen formában a munkálatokban.

Ezt követően további beszédek hangzottak el.

Soltész Miklós államtitkár bevezető gondolataiban Szeplőtelen fogantatás ünnepének üzenetére tekintve így fogalmazott: milyen jó lenne bűntelenül élni a mindennapjainkat, ha nem tennénk rosszat, odafigyelnénk egymásra. Ha pedig bűnt követünk el, ha hibázunk és vétünk – amely alól senki nem kivétel –, legalább lássuk be azt, ismerjük el, de legyen ott a megbocsájtás is. „Akinek füle van, hallja meg…” (Jel 2,7), nyomatékosította gondolatát a Szentírás szavaival az államtitkár.

A katolikus közösség egyik legnagyobb Szűzanya ünnepe arra is rávilágít, milyen fontos az egyházi iskoláink szerepe, ahol megpróbálják gyermekeinket egy olyan úton elindítani és nevelni, amelyre óriási szükség van az egész világon.

„Őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged!” – idézte a Szent Anna Katolikus Általános Iskola mottóját a politikus arra figyelmeztetve, hogy ez a gondolat mindenkire érvényes. Ha ezt tudjuk követni, akkor sok mindet rendbe tudunk tenni saját és közösségeink, az ország életében is.

Rendet kell tenni mindenkinek a fejében a tekintetben is, hogy az egyházi iskolák sem nem különbek a többi iskolánál, de nem is rosszabbak. Majd hangsúlyozta, hogy közel tíz év alatt háromszorosára növekedett az alapfokú és középfokú iskolák támogatása, nem is kérdés tehát, hogy ebből az egyházi iskoláknak is részesednie kellett, amely megtörtént a fejlesztések tekintetében is. Ezt a mi egyházmegyénkben is megtapasztaltuk. Itt mondott köszönetet az egyházmegyének, Nyírtelek város vezetésének, a szülőknek, pedagógusoknak az összefogásukért.

Palánki Ferenc megyéspüspök az elhangzott 15. zsoltár előadását követően szólt a jelenlévőkhöz, kiemelve, ha a zsoltárok világa találkozik az ember szívének világával, akkor Isten világa valósul meg a szívben. Az egyház, az egyházmegye ezért tart fenn iskolákat.

Nem intézményeket akar, hanem az evangéliumot, Isten szeretetét hirdetni, rajtunk keresztül másokhoz eljuttatni, megéreztetni. Mi úgy tekintünk az intézményekre, mint eszközökre Isten szeretetének közvetítésében. Ehhez valóban nagy összefogásra, olyan jó emberekre van szükség, akik készséggel vállalják az együttműködést a saját szintjükön: állami, önkormányzati, egyházmegyei, intézményi szinten. Ha mindenki hozzáteszi azt, ami rajta múlik, akkor csodák fognak születni, megérezhetjük, hogy az emberé a munka, Isten pedig megáld bennünket.

Ferenc püspök elmondta, hogy az egyházmegyei főpásztori szolgálatának elmúlt hat éve alatt 16 alkalommal történtek megáldások az egyházmegyei fenntartású köznevelési intézményekben: A dicsőség Istené. Mi, a munkatársakkal csak rendelkezésre álltunk, éltünk a lehetőségekkel, intézményeket vettünk át, önerőből, támogatásokból felújítottunk, új tagintézményeket építettünk. Az egyháznak van tapasztalata abban, hogyan kell Isten rendelkezésére állni, aki mindennek a forrása. Erre az együttműködésre hívtuk meg az itt élőket, dolgozókat, tanulókat, hogy Isten eszközei, munkatársai legyünk, hogy megláthassuk a csodát, amit Isten rajtunk keresztül valósít meg.

Dolgozzunk továbbra is együtt Isten szándéka, akarata szerint, és így kérjük életünkre, környezetünkre, munkánkra, szeretteinkre, a gyermekekre Isten áldását! – fejezte be gondolatait a főpásztor majd megáldotta az új tantermet és a kibővített épületet.

Az ünnepségen további beszédek hangzottak el: dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Szekeres József Nyírtelek város polgármestere mondták el gondolataikat.

Az ünnepségen jelen voltak dr. Törő András püspöki irodaigazgató, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgatók (EKIF), a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye intézményvezetői, más közjogi és egyházi méltóságok, valamint az iskola nevelőtestülete és diákjai.

Az intézmény immár 3. alkalommal rendezte meg az „Ismerd meg a Szentírást” egyházmegyei tehetségkutató versenyt. A verseny a zsoltárok jegyében zajlott. A lebonyolítás és az eredményhirdetés is rendhagyó módon történt a járványügyi helyzet miatt, így a tornaterem átadó ünnepségén jelenlévő iskolaigazgatók vitték haza a diákjaik jutalmait.

Benő Kristóf 8. a osztályos tanuló a 15. zsoltárt adta elő. Felkészítő tanára Lakatos Marianna hittanár volt.

Az intézményben néptáncoltatás is zajlik, a pandémiás helyzet miatt viszont a diákok helyett a néptánc-oktató tanárok: Andóné Kujbus Nóra, a Freedance Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Fülöp Ferenc-díjas táncos és Oszlánszki Patrik, a Fölszállott a páva szóló és páros kategóriájának győztese adta elő a kalotaszegi legényest, csárdást és szaporát.

Az ünnepségen közreműködtek: Sebestyén Jázmin 7. osztályos tanuló szavalattal, Szalanics Tibor 4. a osztályos tanulók gitárelőadással, Tódik Panna 4. a osztályos tanuló és felkészítő tanára Vigh Kacsur. Andrea zene nyelvén köszöntette a vendégeket, valamint a 7-8. osztályos tanulók rövid sportbemutatóját is láthattuk.

Galéria:

„Ismerd meg a Szentírást!” - III. Egyházmegyei tehetségmutató verseny eredményhirdetése

Az idei tanévben rendhagyó módon bonyolította le intézményünk az „Ismerd meg a Szentírást!” - III. Egyházmegyei tehetségmutató versenyt. A versenyre nevező tanulók két pályaművet küldtek be korcsoportjaikban a Zsoltárok jegyében. Az egyik pályamű egy szabadon választott memoriter a Zsoltárokból, a másik egy kézzel írott fogalmazás a kiírás szerinti meghatározott témában. A memoriterek előadásáról videófelvétel készült, így a díjazottak előadásai és fogalmazásai elektronikus formában hamarosan megtekinthetők lesznek. A résztvevő intézményeket értesítjük az eredményekről, és a díjak átadásáról.

Korcsoportonként a verseny díjazottjai:

3-4. osztályos korcsoport

 1. hely: Kutasi Bence Bálint (Szent Anna Általános Iskola, Geszteréd)
 2. hely: Gál Lilián (Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Debrecen)
 3. hely: Boros Vivien (Szent Anna Katolikus Altalános Iskola, Nyírtelek)

Különdíj:

 • Tóth Kata (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza),
 • Szabó Barnabás (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza);
 • Takács Klaudia (Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde)

A szakmai zsűri tagjai: Némethné Székely Julianna EKIF tanfelügyeleti főigazgató – zsűri elnöke; Tóthné Kolocsán Ildikó tanító/hittanár (Szent Imre Kat. Gimn, Ált. Isk., Koll., Óvoda és AMI); Nagyné Sipos Valéria tanító (Szent Anna Kat. Ált. Isk.)

 

5-6. osztályos korcsoport

 1. hely: Jámbor Lola Gerda (Bolyai János Katolikus Általános Iskola, Szerencs)
 2. hely: Varga Lili (Szent Anna Általános Iskola, Geszteréd)
 3. hely: Tóth Levente (Szent Anna Katolikus Altalános Iskola, Nyírtelek)

Különdíj:

 • Lakatos Fruzsina (Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Nyírbátor),
 • Molnár Vivien (Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Nyírbátor);
 • Hosszú Viktória (Fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola)

A szakmai zsűri tagjai: Németh István káplán - zsűri elnöke; Serly Anikó tanár (Szent Anna Kat. Ált. Isk.); Dankó Mihályné tanító (Szent Anna Kat. Ált. Isk.)

7-8. osztályos korcsoport

 1. hely: Göncz Leonóra (Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Kisvárda)
 2. hely: Virga Eszter (Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde)
 3. hely: Molnár Máté István (Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde)

Különdíj:

 • Jakabóczki Csenge, „a helyi forrás felé gyalogló zarándok”E. (Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Geszteréd);
 • Krasznai Milán (Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Nyírbátor),
 • Terdik Dina (Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Nyírbátor);
 • Szabó Tamás (Bolyai János Katolikus Általános Iskola, Szerencs);
 • Háda Hanna (Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Kisvárda)

A szakmai zsűri tagjai: Gánicz Endre esperes, teológiai tanár - zsűri elnöke;

Gerhes József hittanár, koordinátor; Baltighné Kozma Marianna tanár (Szent Anna Kat. Ált. Isk.)

A díjak korcsoportonként:

I. díj: 50.000 Ft
II. díj: 30.000 Ft
III. díj: 20.000 Ft

A különdíj 5.000 Ft értékű könyvutalvány

Köszönet és elismerés illett minden résztvevő diákot és felkészítő tanárt, különös tekintettel a járványügyi helyzetre, amely akadályokat gördíthetett a felkészülés folyamatába. Gánicz Endre esperes atya biztató szavait idézve: „Aki elindult, az már győztes, mert az Isten szavával foglalkozott.”

A díjakat és az emléklapokat az intézményvezetők 2021. december 08-án tartandó Szent Anna Katolikus Általános Iskola épület átadó ünnepsége után vehetik át.

Versenyszervezők:

Kiss Tibor c. kanonok, plébános, iskolalelkész

Lakatos Marianna hittanár