Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek

Bendegúz matematika verseny

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola felső tagozatos diákjai arany, ezüst és bronz minősítést kaptak a Tudásbajnokság első félévi eredményei alapján.

Gratulálunk!

Matematika verseny

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola 5. évfolyamos diákjai- Boros Vivien és Mező Tamás- sikeresen szerepeltek a Szent László Katolikus Iskola által szervezett megyei matematika verseny döntőjén.

Színházlátogatáson a "szentannások"

A járványügyi helyzet óta először vettek részt tanulóink bérletes előadás keretében a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásán. A régi klasszikus Misi Mókus most is elvarázsolta kalandjaival a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola tanulóit.

Köszönet a szervezésért a DÖK segítő tanárnak, Kántorné Kerülő Andreának.

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ- Szent Anna Katolikus Általános Iskola: megújult épületben, korszerű ismeretnyújtás

 

Intézményünk az utóbbi években sok változáson ment keresztül – a leglátványosabb  a külső szemlélők számára , hogy immár egy épületben oktatjuk az alsó-és felső tagozatos diákokat, amely többek között egységesebb nevelőtestületi munkát , szervezettebb oktatást/nevelést , a közösségi élet erősödését eredményezte mind a pedagógusok , mind pedig a diákok számára. Az intézmény Nyírtelek központi részén  , az Egészségház , a Szociális Szolgálató Központ és a Kastélykert Óvoda szomszédságában található . Így a védőnői, gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatás  könnyebben elérhetővé vált a diákok számára , valamint a Családsegítő Szolgálat szakembereivel is szoros együttműködés alakult ki. A tömegközlekedéssel iskolába járó tanulók közvetlenül az épület előtt szállhatnak fel és le a buszra – ezzel a legnagyobb biztonságot nyújtjuk számukra.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye , mint Fenntartó 2017. szeptember 1-től működteti felelős gazdaként az intézményt . A szakmaiságot a jól felkészült , stabil nevelőtestület garantálja  ( a pedagógusok nagy része több évtizede már ezen a munkahelyen dolgozik) , a működéshez /fejlesztéshez szükséges  eszközöket, anyagi hátteret , költségvetést a fenntartó Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye képviseletében Palánki Ferenc megyéspüspök úr biztosítja.

Még csak „kisgyermekek” vagyunk az Egyházmegye oktatási-nevelési intézményei körében , hiszen 5 év telt el csupán azóta , hogy a fenntartóváltás megtörtént . Viszont micsoda 5 év!

Visszatekintve az elmúlt fél évtizedre elmondható, hogy mintegy fél milliárd forintot  fordított az Egyházmegye iskolánk fejlesztésére , bővítésére – a diákok tanulási környezetének, osztálytermeinek berendezésére , módszertani –tanulást segítő, támogató eszközök vásárlásra. Mindezek következtében minden osztályterem interaktív táblával rendelkezik , kicserélődött az ebédlő bútorzata,  az első évfolyamosok új tanulói  padokat , szekrényeket , székeket kaptak . Kamerás megfigyelő rendszert építettünk ki a folyosókon , hangtechnikát vásároltunk az iskolai rendezvények színvonalas megszervezéséhez. Az épületen tetőszigetelési és érintésvédelmi munkálat zajlott, megtörtént a  fűtés korszerűsítése , a villamoshálózat teljes cseréje , új/korszerű lámpatestek kerültek felhelyezésre .

A legnagyobb volumenű fejlesztés/bővítés  - mintegy 440 millió Ft értékben -  az új tornaterem  és kiszolgáló helyiségeinek megépítése volt   ( öltözők, kazánház, szertár ) , amellyel egyidőben 4 új tanterem , csoportszobák és az iskolai kápolna  is kialakításra került.

 

Ez a beruházás-amelyet a Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye , mint fenntartó saját  forrásból finanszírozott , pályázati s egyéb támogatás nélkül – a legnagyobb álmunkat váltotta valóra : így vált  lehetővé , hogy egy épületben valósulhasson meg az 1-8 évfolyam oktatása /nevelése.

Megszületett egy új intézmény a régi épületben , de immár felújítva , bővítve  , ahol  korszerű eszközökkel felszerelve taníthatjuk /nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket.

A  tanév során  szervezett korábbi „Iskolába hívogató”   foglalkozásaink alkalmával már betekintést nyerhettek az érdeklődők intézményünk életébe.

Várjuk szeretettel leendő első osztályosaink szüleit a következő eseményre is:

  • március 24-én 9.00-tól bemutató órát tart a 4. osztályban Kiss Erika és Gál Fanni tanítónő , akik a következő tanévben az első évfolyamos kisdiákok pedagógusai lesznek.

 

Nevelőtestületünk tevékenysége során olyan iskola megteremtésén dolgozunk , amely az otthon biztonságát nyújtja , nyitott, kreativitásra ösztönző és jól érzi magát benne tanuló és pedagógus egyaránt . Ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket s ahol a diákok színes élményekre , használható tudásra / ismeretre tesznek szert.

Hitvallásunk, küldetésünk a Pedagógiai Programban van talán legkifejezőbben megfogalmazva :

„ Szent Anna ! Máriának szülője , Te vagy a példakép! / Kérj mennyben szent kegyelmet ,

  • Ha kéred megleszen-, / Hogy éljen minden gyermek szentül, erényesen ! „

 

„ Ez  a mi munkánk  és nem is kevés . „ – de együtt , a tanár –diák-szülő hármasának összefogásában és Isten kegyelme által,  nem lehetetlen.

 

                                                                         

                                                           Horváth-Bócsi Irén                                         

                                                                 intézményvezető

Március 15-ei vetélkedő a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben.”

/ Petőfi Sándor/

A Petőfi 200 emlékév tiszteletére iskolánkban különböző programokat, versenyeket szervezünk. Ennek az emléksorozatnak az egyik állomása a március 13-án megrendezett történelmi vetélkedő, melynek témája az 1848/49-es forradalom és szabadságharc volt. Petőfi Sándor a „márciusi ifjak” vezéreként az események egyik főszereplőjévé vált.  Március 15-én a magyar nemzet kokárdát tűzve tiszteleg azok előtt a hősök előtt, akik életüket áldozták a magyar hazáért. Ezen a délutánon a mi diákjaink is kokárdát tűztek és különböző feladatokon keresztül felelevenítették nemzeti ünnepünk legfontosabb eseményeit.  Változatos, érdekes feladatokon keresztül végigjárták a márciusi ifjak útját a Pilvax kávéháztól a budai börtönig, toborzó dalokat hallgattak, Petőfi verseket olvastak, énekeltek. Ezen kívül volt még történelmi totó, keresztrejtvény, s sok olyan feladat, ami érdekessé, jó hangulatúvá tette ezt a délutánt.

A vetélkedő legügyesebb csapatai a következők lettek:

1.helyezett: 6.a osztály: Gál Bence, Mokánszki Milán

2.helyezett: 5. a osztály: Boros Vivien, Hajzer Kristóf, Orosz Áron

3.helyezett: 7.a osztály: Mészáros Emma, Gdovin Boglárka, Mokánszki Dóra

Gratulálunk a nyertes csapatoknak!

Tereminé Horváth Ildikó
szervező pedagógus

"Csoda volt 48-ban, ...."

" Csoda volt 48-ban , amit megtett, hogy szabadon éljen tovább a nemzet. És a világ beszélt a csodáról.." Az 1848-as csodát a nyírteleki Királytelek Vigadó színpadán a Szent Anna Katolikus Általános Iskola 3.és 4.évfolyamos diákjai elevenítették meg. Köszönet a tanulóknak és a felkészítő tanároknak : Kiss Erikának, Gál Fanninak és Oszlánszki Patriknak, a színvonalas , méltóságteljes ünnepi megemlékezésért!

" A haza örök, ..."

" A haza örök , s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel , amely van , hanem az iránt is , amely lehet s lesz ." (Kossuth Lajos)
A nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola negyedik és harmadik évfolyamos tanulói ünnepi műsort adtak a Királytelek Vigadóban, amelynek a főpróbáját megtekintették az alsó tagozatos diákjaink iskolánk tornatermében.
Köszönet a műsor szerkesztéséért és színpadra állításáért Kiss Erika és Gál Fanni tanítónőnek.